Theme 03

Tradice a zkušenosti

183 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Za architekturou Berlína

Poslední březnový den brzy ráno jedeme vstříc novým zážitkům. Autobus má jediný cíl a tím je město Berlín! Cesta ubíhá rychle, počasí nám přeje, co víc si přát? Hlas energické průvodkyně nás informuje o historii Německa se zaměřením na Berlín, jehož dějiny jsou zajímavé, pohnuté, napjaté, dramatické, skličující, smutné, ale i veselé.

Výlet za architekturou Berlína

Výlet za architekturou Berlína První zastávka je u Památníku holocaustu. Je to veliká rozvlněná plocha betonových kvádrů - labyrint náhrobních stél, které tiše připomínají tisíce obětí hrůzného plánu. Bloudíme, hledáme stabilitu a sami sebe. Další cesta směřuje k ulici Unter den Linden, kde procházíme kolem neorenesančních a neobarokních budov (univerzita, knihovna, dóm, kostel) až k pergamonskému muzeu, v jehož expozici obdivujeme např. Ištařinu bránu, architekturu Chetitů a Peršanů a antické stavitelství. Od muzea je to kousek v tzv. Červené radnici postavené z režného zdiva ve stylu italské renesance a pak už hurá na náměstí s nejstarším kostelem Berlína, novorenesanční kašnou a hlavně nejvyšší stavbou - Televizní věží, na kterou se chystáme vyjet rychlovýtahem. Z výšky přes 200m obdivujeme město v celé jeho kráse. Není rozdělené jako v minulosti, ale právě rozdělení k němu neodmyslitelně patří. Proto naše cesta pokračuje k jednomu z přechodů, tzv. Checkpoint Charlie. Zbytky mohutné dvojité železobetonové prefabrikované stěny a zkorodovaná ocel už dnes nikoho nezastaví, ale dříve to byla nepřekonatelná hranice mezi východem a západem. Poslední páteční zastavení bude v Židovském muzeu od Daniela Libeskinda. Muzeum je působivě navržené. Exteriér zjizvený a rozervaný, interiér simuluje prázdnotu, temnotu, bezvýchodnost, destabilitu. Asi nejpůsobivější je šlapat po železných obličejích a vyvolávat tak hlas umučených Židů. Na první den jsme toho stihli hodně a proto uvítáme nocleh v příjemném hostelu.

Výlet za architekturou Berlína V sobotu ráno po vydatné snídaní nazouváme pohodlné boty, protože nás čeká ještě hodně míst ke shlédnutí. Dopoledne scházíme do útrob protiatomového bunkru vybudovaného za studené války, velice skličujícího prostředí s provizorními lehátky, koupelnou bez zrcadel a dostatkem konzerv k přežití asi tisícovky lidí po dobu dvou týdnů. Nad krytem nás pak čeká interaktivní výstava "Story of Berlin". Dobu oběda trávíme u torza neorománského kostela s brutalistickými přístavbami svatyně a zvonice. Brutalismus zní sice děsivě, ale interiér svatyně je úžasně prosvětlen přes modré tvarovky. K jídlu musíme ochutnat místní specialitu currywurst - opečenou nakrájenou bílou klobásu politou paprikovo rajčatovou omáčkou a posypanou kari kořením - mňam. Po obědě jedeme na Postupimské náměstí s ultramoderními stavbami od Renza Piana a Richarda Rogerse. Asi nejvíce zaujal "skleněný deštník", hi-tech zastřešení atria mezi hi-tech budovami. Úžasný futuristický počin v centru města. Předposlední zastávka je u Braniborské brány ve stylu klasicismu se sloupy v dórském řádu a u nedalekého Reichstagu, stavby novorenesanční s úchvatným hi-tech prvkem, kterým je prosklená kupole od Normama Fostera. Poslední památkou, kterou jsme si prohlédli je fragment berlínské zdi - galerie pod širým nebem. Části zdi jsou tématicky pomalované umělci z celého světa - i to je Berlín. Společná fotka je pořízená právě zde. Už se musíme rozloučit, protože nás čeká cesta domů. Viděli a zažili jsme toho za pouhé dva dny plno. Děkuji našim žákům, byli jste úžasní!!!

Výlet za architekturou Berlína
Za katedru architektury: Ing. arch. Bc. Tereza Pohanová, foto: Patrik Koukal

Zajímavá témata

Novinky - co je nového?

BIM Akademie 2021

Během 10 denní soustředěné praxe si žáci vyzkouší týmovou spolupráci na projektu pasportu objektu s důrazem na jeho zpracování metodou BIM. Vlastnímu 3D/BIM modelování budou předcházet ukázky zaměření objektu pomocí různých geodetických metod. Od těch tradičních až po ty nejmodernější.

achiv novinek

Kalendář školního roku

14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
ZRUŠENO: 17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška tříd 4.F, 4.G
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 14. května 2021
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku 2021/2022