Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 02

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 6 tříd 1. ročníku. Uchazeči mohou vybírat ze tří školních vzdělávacích programů.

více info Theme 02
eTwinning

eTwinning projekty

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Mezinárodní eTwinningový projekt získal ocenění "Národní cena eTwinning"

Mezinárodní eTwinningový projekt "Eco House challenge" získal ocenění "Národní cena eTwinning" za období roku 2019 v kategorii: Střední školy a gymnázia. Toto ocenění je udělováno Národním podpůrným střediskem České republiky (NSS) při Domě zahraniční spolupráce (DZS), ve čtyřech kategoriích nejlepším realizovaným projektům v daném období. V letošním roce byla Národní cena udělena 8 projektům (z celkem 163), z toho 2 z kategorie Střední školy a gymnázia.

Projekt "Eco-House challenge" probíhal v anglickém jazyce a partnerskou školou bylo Lycée général et technique Monge, v Chambéry ve Francii. Projekt využíval moderní IT aplikace, metody a postupy, jako příklad uveďme využití GIS (Geografické informační systémy). Více se o projektu dozvíte na https://arcg.is/10G10u – zpracováno formou "Story Maps" (GIS).

eTwinning projekt eTwinning projekt

Eco – House challenge: certifikát "eTwinning Quality Label"

Mezinárodní eTwinningový projekt "Eco-House challenge", který v loňském roce vytvářeli naši studenti 1. až 3. ročníku společně s francouzskými studenty z Lycée général et technique Monge, získal certifikát "eTwinning Quality Label" a je nominován na "Národní cenu eTwinning za rok 2019".

Projekt bude také zařazen do letošní brožury Domu zahraniční spolupráce. V této brožuře jsou popsány úspěšné projekty realizované v rámci programu Erasmus+, jehož součástí je také aktivita eTwinning.

Cílem projektu bylo ukázat principy fungování eko-domu na základě bioklimatických podmínek dané lokality, navrhnout studii takového domu a vytvořit 3D model. Výběr lokality byl proveden pomocí technologie GIS (Geografické informační systémy). Součástí projektu bylo využití moderních technologií IT, 3D tisk a vytvoření slovníčku odborných pojmů. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce.

eTwinning projekt

Going Abroad: Things I Need to Know

V druhém pololetí školního roku 2018-2019 se zapojila skupina žáků z 3.D do mezinárodního eTwinningového projektu Going Abroad: Things I Need to Know. Naším partnerem byla slovinská škola z Lublaně SŠTS Šiška, což je střední průmyslová škola se zaměřením na mechatroniku. eTwinningový projekt byl součástí programu Erasmus+. 14 žáků lublaňské školy se připravovalo pomocí e Twinningového projektu na čtrnáctidenní pobyt v České republice. Společně jsme vytvořili „průvodce“ po Slovinsku a České Republice, který obsahuje základní informace o geografii, kultuře, zajímavých místech a tradicích. Žáci to měli o to těžší, že čeští žáci psali o Slovinsku a slovinští žáci o Česku. Využili jsme také architekta Plečnika, který spojuje svým dílem Prahu a Lublaň. Žáci ze SŠTS Šiška pro nás natočili video o díle Plečnika v Lublani a my jsme je na oplátku provedli po Praze. Nejdříve jsme se podívali do kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, kde nás provedla paní Skalická, a po té jsme je vzali na Pražský hrad. Žáci je seznámili s Plečnikovými přestavbami a úpravami Hradu. Počasí nám přálo a myslím, že celý projekt byl zajímavý.

eTwinning projekt

Street Art – Vandalism, Protest or Art?

V první pololetí školního roku 2018/2019 se žáci třídy 4.F (zaměření: architektura a interierový design) zapojili do eTwinningového projektu: Street Art – Vandalism, Protest or Art? Spolupracovali se školami z polského Krakova, německého Osnabrücku, francouzského Lille a řecké Alexandroupolis. Cílem projektu bylo dozvědět se o historii a současnosti fenoménu pouličního umění, jeho formách a také zmapovat konkrétní díla v ulicích města. Komunikačním jazykem byla angličtina.

Žáci pracovali v rámci malých skupin A-F se žáky z ostatních měst. Po úvodní seznamovací aktivitě jsme v hodinách angličtiny diskutovali o fotografiích, které zachycovaly různé formy pouličního umění. Řadili jsme je do kategorií: protest, umění, vandalismus. Obrázky jsme popisovali a společně se zahraničními žáky vytvořili anglicko-polsko-německo-francouzsko-řecko-český street artový slovníček. Na základě informací získaných z wikipedie jsme vytvořili prezentaci o historii a různých formách pouličního umění, kterou jsme prezentovali na výstavě tohoto projektu. Myslím, že nejzajímavější částí bylo shromažďování dat přímo v terénu pomocí mobilní aplikace ArcGIS. Žáci fotili v ulicích a zároveň vyplňovali dotazník, který klasifikoval formát, typ, barevnost, umístnění a myšlenku díla. Vznikla tak interaktivní mapa s databází informací z celé Evropy. Sešly se více jak dvě stovky fotografií. O projektu žáci komunikovali v prostředí twinspace ve fóru. Poslední aktivitou bylo zhodnocení projektu formou dotazníku. Myslím, že celý projekt byl úspěšný.

Naši žáci prezentovali tento projekt ve škole formou výstavy nejzajímavějších fotografií. Několik fotografií vytiskli a prodali na vánočním jarmarku, přispěli tak do sbírky na organizaci, které trénuje vodící psy.

eTwinning projekt

Eco – House challenge

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky (ze tříd 1.A, 1.B, 2.D, 2.G a 3.A) zapojilo do mezinárodního projektu, v rámci eTwinningu a STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) platformy, jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria. Projekt je realizován ve vzájemné spolupráci našich žáků a žáků francouzského lycea. Jedná se o náročné téma, ale v současné době hodně aktuální a sledované. Během provádění projektu budou využity moderní digitální technologie, aplikace a postupy. Komunikačním jazykem bude angličtina, takže se bude u žáků rozvíjet i potřebná odborná slovní zásoba a komunikační dovednosti. Dalšími dovednostmi, které si budou žáci osvojovat bude týmová práce, správné načasování práce, schopnost argumentace a obhajoby navržených řešení.
Na naší straně se k projektování rodinného eco-domu využijí a vzájemně propojí technologie BIM (Informační model budovy – sw AutoCAD, ArchiCAD) a GIS (Geografické informační systémy - s použitím sw ArcGIS).

In the school year of 2018/2019, 14 pupils across the classes have been participating in an international eTwinning project and STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) platform, which is aimed to design a family house complying with the ECO criteria. The project is performed in cooperation between our pupils and the pupils of the French Lyceum. It is a challenging and currently relevant topic. During the execution of this project, modern digital technologies, applications and procedures will be used. The communicative language will be English, so the pupils will develop the necessary vocabulary and communication skills. Other skills that pupils will acquire will be teamwork, setting and meeting deadlines, the ability to argue and give reasons for proposed solutions.
On our side, BIM (Building Information Model – using Autocad, Archicad software) technologies will interconnect with GIS (Geographic Information Systems - using ArcGIS software) technologies.

eTwinning projekt

Kalendář školního roku

Změna začátku vyučování
12:30 Studentský Majáles ?
Sebehodnocení členů předmětových komisí
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Uzavření školního roku 2022/2023
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
7:30 Zahájení školního roku 2023/2024
Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2023
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Státní svátek
Ředitelské volno
13:00 Běh Reitknechtkou 30. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
17:00 Den otevřených dveří I.
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Státní svátek
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
17:00 Den otevřených dveří II.
Šachový turnaj
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
19:00 Maturitní ples školy (č. 87) v Lucerně
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
40. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2023
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Výkazy P1d-01
Tisk vysvědčení a předložení k podpisu řediteli školy
Kontrola úplnosti a správnosti pedagogické dokumentace
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Jmenování členů maturitních komisí, zadavatelů a hodnotitelů (nejpozději do 30.6.2022)
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Přechod na nový školní rok v Bakalářích
Uzavření školního roku 2023/2024
Zahájení školního roku 2024/2025