Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2020/2021 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Časový harmonogram organizace školního roku 2019/2020

srpen 2019
26.8. až 28.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
30.8. (pátek)Uzavření školního roku 2018/2019
září 2019
2.9. (pondělí)7:30 Zahájení školního roku 2019/2020
2.9. až 6.9.Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
3.9. (úterý)Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
9.9. (pondělí)Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
9.9. až 11.9.Adaptační soustředění třídy 1.B
10.9. (úterý)Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
10.9. (úterý)Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
11.9. až 13.9.Adaptační soustředění třídy 1.C
12.9. až 13.9.Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
16.9. až 18.9.Adaptační soustředění třídy 1.D
18.9. až 20.9.Adaptační soustředění třídy 1.E
20.9. (pátek)FOR ARCH 2019 - celá škola
23.9. až 25.9.Adaptační soustředění třídy 1.F
25.9. až 27.9.Adaptační soustředění třídy 1.A
říjen 2019
9.10. (středa)13:00 Běh Reitknechtkou 27. ročník
28.10. (pondělí)Státní svátek
29.10. (úterý)Podzimní prázdniny
30.10. (středa)Podzimní prázdniny
listopad 2019
6.11. (středa)17:00 Den otevřených dveří I.
11.11. (pondělí)Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
11.11. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
13.11. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
13.11. (středa)14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
13.11. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
15.11. (pátek)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
21.11. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
28.11. až 30.11.Schola Pragensis 2019
prosinec 2019
4.12. (středa)17:00 Den otevřených dveří III.
23.12. až 3.1.Vánoční prázdniny
leden 2020
6.1. (pondělí)Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
9.1. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří IV.
13.1. až 18.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
20.1. až 25.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
23.1. (čtvrtek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
29.1. (středa)14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
29.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří V.
30.1. (čtvrtek)Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 30. ledna 2020
31.1. (pátek)Pololetní prázdniny
únor 2020
3.2. až 8.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
10.2. až 15.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
17.2. až 23.2.Jarní prázdniny
březen 2020
1.3. (neděle)Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
5.3. (čtvrtek)Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
15.3. (neděle)24:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
25.3. (středa)Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
duben 2020
9.4. (čtvrtek)Velikonoční prázdniny
10.4. (pátek)Ostatní svátek
13.4. (pondělí)Velikonoční pondělí
květen 2020
1.5. (pátek)Státní svátek
8.5. (pátek)Státní svátek
22.5. (pátek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 4. ročníku za 2. pololetí
29.5. (pátek)9:00 Vydání vysvědčení třídám 4. ročníku s datem 29. května 2020
červen 2020
1.6. až 3.6.Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
4.6. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
5.6. (pátek)Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
8.6. (pondělí)Přijímací zkoušky - řádný termín
8.6. (pondělí)Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
9.6. až 12.6.Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
15.6. až 19.6.Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
19.6. (pátek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníku za 2. pololetí
22.6. až 26.6.Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
24.6. (středa)9:00 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
30.6. (úterý)Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2020
červenec 2020
1.7. až 31.8.Hlavní prázdniny žáků
srpen 2020
25.8. až 27.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
31.8. (pondělí)Uzavření školního roku 2019/2020
září 2020
1.9. (úterý)Zahájení školního roku 2020/2021
Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Novinky - co je nového?

Studentský slovník

Anglicko-český slovník je výsledkem roční práce dvou učitelů anglického jazyka a v elektronické podobě je zdarma k dispozici všem žákům a dalším zájemcům o odbornou angličtinu.

Stav nouze očima žáků

V sekci "Žáci a rodiče" jsme zveřejnili ukázky žákovských myšlenek, vypovídajících o osobní statečnosti, rozvaze a překvapivé zralosti a nadhledu.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Uzavření školního roku 2018/2019
7:30 Zahájení školního roku 2019/2020
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2019 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
13:00 Běh Reitknechtkou 27. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
24:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Státní svátek
Státní svátek
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 4. ročníku za 2. pololetí
9:00 Vydání vysvědčení třídám 4. ročníku s datem 29. května 2020
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Přijímací zkoušky - řádný termín
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníku za 2. pololetí
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
9:00 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku 2020/2021