Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2019/2020 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Časový harmonogram organizace školního roku 2018/2019

srpen 2018
27.8. až 29.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
31.8. (pátek)Uzavření školního roku 2017/2018
září 2018
3.9. (pondělí)7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
3.9. až 7.9.Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
4.9. (úterý)Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
6.9. (čtvrtek)17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
10.9. (pondělí)Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
10.9. až 12.9.Adaptační soustředění třídy 1.A
11.9. (úterý)Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
11.9. (úterý)Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
12.9. až 14.9.Adaptační soustředění třídy 1.B
13.9. až 14.9.Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
17.9. až 19.9.Adaptační soustředění třídy 1.C
19.9. až 21.9.Adaptační soustředění třídy 1.D
21.9. (pátek)FOR ARCH 2018 - celá škola
28.9. (pátek)Státní svátek
říjen 2018
1.10. až 3.10.Adaptační soustředění třídy 1.E
3.10. až 5.10.Adaptační soustředění třídy 1.F
9.10. (úterý)13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
29.10. (pondělí)Podzimní prázdniny
30.10. (úterý)Podzimní prázdniny
listopad 2018
6.11. (úterý)17:00 Den otevřených dveří I.
9.11. (pátek)Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
12.11. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
14.11. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14.11. (středa)14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
14.11. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
15.11. (čtvrtek)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
22.11. až 24.11.Schola Pragensis 2018
22.11. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
prosinec 2018
6.12. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří III.
22.12. až 2.1.Vánoční prázdniny
leden 2019
3.1. až 4.1.Ředitelské volno
7.1. (pondělí)Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
10.1. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří IV.
14.1. až 19.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
21.1. až 26.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
24.1. (čtvrtek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
30.1. (středa)14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
30.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří V.
31.1. (čtvrtek)Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
únor 2019
1.2. (pátek)Pololetní prázdniny
4.2. až 9.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
11.2. až 17.2.Jarní prázdniny
březen 2019
1.3. (pátek)Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
5.3. (úterý)Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
18.3. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
19.3. (úterý)7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
20.3. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
20.3. (středa)14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
20.3. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
27.3. (středa)Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
28.3. (čtvrtek)19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
29.3. (pátek)Ředitelské volno
duben 2019
4.4. (čtvrtek)37. ročník Stavařské laťky
10.4. (středa)Písemná maturitní práce z CJL
11.4. (čtvrtek)Písemná maturitní práce z ANJ
12.4. (pátek)Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
15.4. (pondělí)Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
15.4. (pondělí)Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
18.4. (čtvrtek)Velikonoční prázdniny
19.4. (pátek)Ostatní svátek
22.4. (pondělí)Velikonoční pondělí
23.4. (úterý)10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
25.4. (čtvrtek)10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
30.4. (úterý)Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
30.4. (úterý)10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
květen 2019
1.5. (středa)Státní svátek
2.5. až 10.5.Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
8.5. (středa)Státní svátek
9.5. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
10.5. (pátek)Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
13.5. (pondělí)Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
13.5. (pondělí)Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
13.5. až 17.5.Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
14.5. (úterý)Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
16.5. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
17.5. (pátek)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
20.5. až 24.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
20.5. až 24.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
20.5. až 24.5.Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
20.5. až 24.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
27.5. až 31.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
27.5. až 31.5.Předmaturitní volno třídy 4.B
27.5. až 31.5.Exkurze 1. ročníku
27.5. až 31.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
červen 2019
3.6. až 7.6.Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
3.6. (pondělí)Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
12.6. (středa)Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17.6. až 19.6.Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
19.6. (středa)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
20.6. až 21.6.Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
24.6. (pondělí)Sportovní den 3. ročníku
24.6. (pondělí)11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
24.6. (pondělí)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
25.6. (úterý)Sportovní den 2. ročníku
25.6. (úterý)Exkurze 1. a 3. ročníku
26.6. (středa)Sportovní den 1. ročníku
26.6. (středa)Exkurze 2. a 3. ročníku
27.6. (čtvrtek)Sportovní den školy - finále
28.6. (pátek)Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
29.6. až 1.9.Hlavní prázdniny žáků
srpen 2019
26.8. až 28.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
30.8. (pátek)Uzavření školního roku 2018/2019
září 2019
2.9. (pondělí)Zahájení školního roku 2019/2020
Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Novinky - co je nového?

Juniorský maraton RunCzech

Dne 15.4.2019 naši žáci a učitelé reprezentovali školi v tradičním štafetovém běhu.

Stavařská laťka

Dne 4.4.2019 se uskutečnil 37. ročník Stavařské laťky (školní sportovní soutěž ve skoku do výšky), které se zúčastnilo 29 chlapců a 14 dívek.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Uzavření školního roku 2017/2018
7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
FOR ARCH 2018 - celá škola
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2018
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
Ředitelské volno
37. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL
Písemná maturitní práce z ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Zahájení školního roku 2019/2020