Theme 03

Tradice a zkušenosti

180 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2018/2019 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Časový harmonogram organizace školního roku 2017/2018

srpen 2017
28.8. až 30.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
září 2017
1.9. (pátek)Uzavření školního roku 2016/2017
4.9. (pondělí)7:30 Zahájení školního roku 2017/2018
4.9. až 8.9.Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
5.9. (úterý)Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
7.9. (čtvrtek)17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
11.9. (pondělí)Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
11.9. až 13.9.Adaptační soustředění třídy 1.E
12.9. (úterý)Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
12.9. (úterý)Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
13.9. až 15.9.Adaptační soustředění třídy 1.A
18.9. až 20.9.Adaptační soustředění třídy 1.B
18.9. až 19.9.Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
20.9. až 22.9.Adaptační soustředění třídy 1.C
22.9. (pátek)FOR ARCH 2017 - celá škola
25.9. až 27.9.Adaptační soustředění třídy 1.D
28.9. (čtvrtek)Státní svátek
říjen 2017
2.10. až 4.10.Adaptační soustředění třídy 1.F
4.10. až 6.10.Adaptační soustředění třídy 1.G
10.10. (úterý)13:00 Běh Reiknechtkou 25. ročník
26.10. (čtvrtek)Podzimní prázdniny
27.10. (pátek)Podzimní prázdniny
listopad 2017
8.11. (středa)17:00 Den otevřených dveří I.
10.11. (pátek)Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10.11. (pátek)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
13.11. (pondělí)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
14.11. (úterý)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14.11. (úterý)14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
14.11. (úterý)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
17.11. (pátek)Státní svátek
23.11. až 25.11.Schola Pragensis 2017
25.11. (sobota)9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
prosinec 2017
7.12. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří II.
23.12. až 2.1.Vánoční prázdniny
leden 2018
3.1. (středa)Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
9.1. (úterý)17:00 Den otevřených dveří III.
15.1. až 20.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
22.1. až 27.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
24.1. (středa)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
30.1. (úterý)14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
31.1. (středa)Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2018
31.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří IV.
únor 2018
2.2. (pátek)Pololetní prázdniny
5.2. až 11.2.Jarní prázdniny
12.2. až 17.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
19.2. až 24.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
březen 2018
1.3. (čtvrtek)Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
6.3. (úterý)Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
16.3. (pátek)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
20.3. (úterý)7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
20.3. (úterý)19:00 Maturitní ples školy (č. 83) v Lucerně
20.3. (úterý)Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2018)
21.3. (středa)14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
21.3. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
23.3. (pátek)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
29.3. až 30.3.Velikonoční prázdniny
duben 2018
2.4. (pondělí)Velikonoční pondělí
5.4. (čtvrtek)36. ročník Stavařské laťky
11.4. (středa)Písemná maturitní práce z CJL, ANJ
12.4. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
16.4. (pondělí)Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
16.4. (pondělí)Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
23.4. (pondělí)10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
25.4. (středa)10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
27.4. (pátek)12:30 Studentský Majáles
30.4. (pondělí)Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.C, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2018
30.4. (pondělí)10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
květen 2018
1.5. (úterý)Státní svátek
2.5. až 9.5.Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
8.5. (úterý)Státní svátek
10.5. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
10.5. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E
11.5. (pátek)Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
11.5. (pátek)Praktická maturitní zkouška z OPS, STK tříd 4.C, 4.E
14.5. (pondělí)Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
14.5. až 18.5.Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
17.5. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.F
18.5. (pátek)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.F
21.5. až 25.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
21.5. až 25.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
21.5. až 25.5.Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
21.5. až 25.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
28.5. až 1.6.Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
28.5. až 1.6.Exkurze 1. ročníku
28.5. až 1.6.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
červen 2018
4.6. (pondělí)Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
12.6. (úterý)Slavnostní předání maturitního vysvědčení
18.6. až 20.6.Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
20.6. (středa)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
21.6. až 22.6.Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
25.6. (pondělí)Sportovní den 3. ročníku
25.6. (pondělí)11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
25.6. (pondělí)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
26.6. (úterý)Sportovní den 2. ročníku
26.6. (úterý)Exkurze 1. a 3. ročníku
27.6. (středa)Sportovní den 1. ročníku
27.6. (středa)Exkurze 2. a 3. ročníku
28.6. (čtvrtek)Sportovní den školy - finále
29.6. (pátek)Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 29. června 2018
červenec 2018
2.7. až 31.8.Hlavní prázdniny žáků
srpen 2018
27.8. až 29.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
31.8. (pátek)Uzavření školního roku 2017/2018
září 2018
3.9. (pondělí)Zahájení školního roku 2018/2019
Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Novinky - co je nového?

Vítězství v soutěži Sollertia

Dne 24.4.2018 proběhlo finálové kolo soutěže Sollertia Praha. Školu reprezentoval čtyřčlenný tým žáků třídy 3.E ve složení Alexandra Kotršálová, Hanka Ranšová, Šimon Řezník, Lucie Staňková. Stejně tak, jako v předchozích dvou ročnících této soutěže, naši žáci v oboru Stavebnictví obsadili 1. místo.

Úspěch v krajském kole SOČ

V domě dětí a mládeže hl. m. Prahy se dne 23.4.2018 uskutečnilo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. První místo získala práce Tomáše Davídka, žáka třídy 3.B, na téma "Využití betonového kalu". Práce postupuje do celostátního kola.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Uzavření školního roku 2016/2017
7:30 Zahájení školního roku 2017/2018
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
FOR ARCH 2017 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.G
Adaptační soustředění třídy 1.G
Adaptační soustředění třídy 1.G
13:00 Běh Reiknechtkou 25. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Státní svátek
Schola Pragensis 2017
Schola Pragensis 2017
Schola Pragensis 2017
9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
17:00 Den otevřených dveří II.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2018
17:00 Den otevřených dveří IV.
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
19:00 Maturitní ples školy (č. 83) v Lucerně
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2018)
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
36. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL, ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
12:30 Studentský Majáles
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.C, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2018
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z OPS, STK tříd 4.C, 4.E
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 29. června 2018
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku 2018/2019