Theme 03

Tradice a zkušenosti

183 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Časový harmonogram organizace školního roku 2020/2021

srpen 2020
25.8. až 27.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
31.8. (pondělí)Uzavření školního roku 2019/2020
září 2020
1.9. (úterý)7:30 Zahájení školního roku 2020/2021
2.9. (středa)Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
2.9. až 4.9.Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
3.9. (čtvrtek)17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
7.9. (pondělí)Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
7.9. až 9.9.Adaptační soustředění třídy 1.A
8.9. až 11.9.Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2019/2020
9.9. až 11.9.Adaptační soustředění třídy 1.B
10.9. (čtvrtek)Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
14.9. až 16.9.Adaptační soustředění třídy 1.C
16.9. až 18.9.Adaptační soustředění třídy 1.D
21.9. až 23.9.Adaptační soustředění třídy 1.E
22.9. (úterý)19:00 Rezervace náhradního termínu maturitního ples školy (č. 85) v Lucerně
23.9. až 25.9.Adaptační soustředění třídy 1.F
25.9. (pátek)ZRUŠENO: FOR ARCH 2020 - celá škola
28.9. (pondělí)Státní svátek
říjen 2020
7.10. (středa)13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
28.10. (středa)Státní svátek
29.10. (čtvrtek)Podzimní prázdniny
30.10. (pátek)Podzimní prázdniny
listopad 2020
4.11. (středa)17:00 Den otevřených dveří I.
9.11. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10.11. (úterý)Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
11.11. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
11.11. (středa)14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
11.11. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
13.11. (pátek)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
16.11. (pondělí)Ředitelské volno
17.11. (úterý)Státní svátek
19.11. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
26.11. až 28.11.Schola Pragensis 2020
prosinec 2020
3.12. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří III.
23.12. až 3.1.Vánoční prázdniny
leden 2021
4.1. (pondělí)Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
11.1. až 16.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
13.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří IV.
18.1. až 23.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
22.1. (pátek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
27.1. (středa)14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
27.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří V.
28.1. (čtvrtek)Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 28. ledna 2021
29.1. (pátek)Pololetní prázdniny
únor 2021
1.2. až 6.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
1.2. (pondělí)19:00 Maturitní ples školy (č. 86) v Lucerně
8.2. až 13.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
15.2. až 20.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
22.2. až 28.2.Jarní prázdniny
březen 2021
1.3. (pondělí)Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
5.3. (pátek)Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
15.3. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
16.3. (úterý)7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
17.3. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
17.3. (středa)14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17.3. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
25.3. (čtvrtek)Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
duben 2021
1.4. (čtvrtek)Velikonoční prázdniny
2.4. (pátek)Ostatní svátek
5.4. (pondělí)Velikonoční pondělí
7.4. (středa)Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
8.4. (čtvrtek)Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
8.4. (čtvrtek)39. ročník Stavařské laťky
14.4. (středa)Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
15.4. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
15.4. (čtvrtek)Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
26.4. (pondělí)10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
28.4. (středa)10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
30.4. (pátek)Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 30. dubna 2021
30.4. (pátek)10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
květen 2021
3.5. až 4.5.Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
5.5. až 7.5.Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
6.5. (čtvrtek)12:30 Studentský Majáles
10.5. (pondělí)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.C, 4.D
11.5. (úterý)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.C, 4.D
12.5. až 14.5.Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
12.5. (středa)Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
13.5. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
13.5. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.F, 4.G
14.5. (pátek)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.F, 4.G
14.5. (pátek)Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
17.5. až 21.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
17.5. až 21.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F, 4.G
17.5. až 21.5.Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
17.5. až 21.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
24.5. až 28.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
24.5. až 28.5.Předmaturitní volno třídy 4.B
24.5. až 28.5.Exkurze 1. ročníku
24.5. až 28.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
31.5. (pondělí)Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
31.5. až 4.6.Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
červen 2021
9.6. (středa)Slavnostní předání maturitního vysvědčení
10.6. (čtvrtek)17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
14.6. až 16.6.Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
17.6. až 18.6.Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
21.6. (pondělí)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
24.6. (čtvrtek)Sportovní den 3. ročníku
24.6. (čtvrtek)11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
24.6. (čtvrtek)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
25.6. (pátek)Sportovní den 2. ročníku
25.6. (pátek)Exkurze 1. a 3. ročníku
28.6. (pondělí)Sportovní den 1. ročníku
28.6. (pondělí)Exkurze 2. a 3. ročníku
29.6. (úterý)Sportovní den školy - finále
30.6. (středa)Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
červenec 2021
1.7. až 31.8.Hlavní prázdniny žáků
srpen 2021
25.8. až 27.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
31.8. (úterý)Uzavření školního roku 2020/2021
září 2021
1.9. (středa)Zahájení školního roku 2021/2022
Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Uzavření školního roku 2019/2020
7:30 Zahájení školního roku 2020/2021
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2019/2020
Adaptační soustředění třídy 1.A
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2019/2020
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2019/2020
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2019/2020
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
19:00 Rezervace náhradního termínu maturitního ples školy (č. 85) v Lucerně
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
ZRUŠENO: FOR ARCH 2020 - celá škola
Státní svátek
13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Ředitelské volno
Státní svátek
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2020
Schola Pragensis 2020
Schola Pragensis 2020
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
19:00 Maturitní ples školy (č. 86) v Lucerně
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
39. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 30. dubna 2021
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
12:30 Studentský Majáles
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.F, 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.F, 4.G
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F, 4.G
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F, 4.G
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F, 4.G
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F, 4.G
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F, 4.G
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku 2021/2022