Theme 03

Tradice a zkušenosti

183 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Informační technologie

Škola má šest moderních učeben informačních technologií, multimediální učebny a menší grafické pracoviště. Jsou vybaveny špičkovými počítači s nejnovějšími softwarovými aplikacemi. V celé škole je vybudována počítačová síť, která propojuje nejen jednotlivé počítače v učebnách, ale i počítače v kancelářích učitelů, administrativy a stravování. Výstupy úloh žáků a zaměstnanců školy jsou směrovány na tři profesionální multifunkční zařízení. Pro tisk rozměrných výkresů jsou určeny dva barevné plotry. O ekonomickou stránku kopírování a tisku se stará kreditní systém SafeQ s využitím čipových ISIC karet. Všechny počítače jsou připojeny k Internetu přípojkou s garantovanou rychlostí 100/100 Mbit/s. Žáci mohou kdykoliv navštívit dvě moderní studovny, které jsou vybaveny novými počítači a tiskárnou. Areál školy je pokryt bezdrátovou počítačovou sítí Wi-Fi.

 virtuální prohlídka studovny a učebny informačních technologií

Výuka ve všech ročnících

Učebna výpočetní techniky

Výpočetní technika je součástí výuky od prvního do čtvrtého ročníku. V prvním roce se žáci seznámí se základními dovednostmi při práci s počítačem, osvojí si základy operačního systému a učí se používat výhody síťového prostředí (spouštění programů ze síťového serveru a ukládání vlastních souborů na server). Žáci se naučí používat síť Internet a vytvářet internetové stránky. Seznámí se s počítačovou grafikou a multimedii. Prostřednictvím Microsoft Office a LibreOffice poznávají textový editor a tabulkový kalkulátor.

Ve druhém ročníku se žáci začínají seznamovat s důležitými CAD systémy používanými ve stavebnictví - AutoCAD s nadstavbou CADKON. Použití jednotlivých 2D kreslících prvků je ve 2. ročníku probráno na vzorových půdorysech jednoduchého stavebního objektu. Cílem výuky je připravit žáky tak, aby se jim počítač stal pomocníkem při jejich práci ve škole i v budoucím zaměstnání a při studiu na vysoké škole.

Učebna výpočetní techniky

Ve třetím ročníku se žáci v rámci CAD systémů učí používat třetí rozměr za použití BIM softwarových nástrojů - ArchiCAD, Artlantis, Revit. Nejprve se vytvoří 3D model virtuální budovy s parametrickými knihovními prvky. Z něho se odvodí 2D výkresová dokumentace včetně vizualizace a animace. Ve třetím ročníku je výuka věnována také speciálním programům zaměřeným na stavební fyziku. Jedná se o programy na výpočty tepelných ztrát budov a protiradonových opatření Svoboda software. Programy tepelné techniky se žákům stávají pomocníkem při výpočtu energetického štítku budovy. V předmětu konstrukční cvičení využívají CADKON TZB pro návrh vnitřní kanalizace, v předmětech betonové konstrukce nebo stavební konstrukce CADKON RCD. V geodézii se naučí používat systém KOKEŠ (nástroj pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl) a Atlas DMT (digitální model terénu). Žáci mohou vytvářet svoje stavební projekty pomocí všech zmíněných programů i ve čtvrtém ročníku, v rámci předmětů konstrukční cvičení, studie a projekt.

Počítače se používají i v jiných předmětech. Žáci čtvrtého ročníku například zpracovávají na počítači ekonomickou část ročníkového projektu programem EuroCalc, což je nová generace kalkulačního programu Callida. Počítače nalézají uplatnění i při výuce stavební mechaniky. Zde se používá program Scia, Feat 2000 a programový balík od firmy Fine. Pro volitelný předmět ICT seminář je k dispozici Microsoft Visual Studio.

Další systémy pro podporu studia

Rozvrh hodin, suplování, absenci, klasifikaci (průběžnou a pololetní) mohou rodiče i žáci sledovat pod přístupovým kódem na internetu. Aktuálnost informací je téměř okamžitá, neboť každá učebna disponuje počítačem a učitel zapisuje do elektronické třídní knihy.

Studijní materiály, zadání domácích úkolů a další podklady mohou žáci čerpat z e-learningového systému Moodle, kde se rovněž mohou zapojovat do různých diskuzí a anket nebo elektronicky odevzdávat své úlohy.

Žáci mají na školním serveru osobní datovou složku ke které mají přístup odkudkoliv přes webový souborový manažer nebo tzv. FTP protokol. To jim umožňuje doma pokračovat na rozpracovaných výkresech či jiných souborech. V případě potřeby je možné realizovat VPN propojení a přes vzdálenou plochu se z domova dostat na počítač v učebně.

Každý žák má k dispozici školní e-mailovou schránku s kapacitou 30 GB, prostor pro vlastní webovou prezentaci a další služby Google Apps.

Denní statistika
tok dat z internetu do školy
 
tok dat ze školy do internetu
Graf využití internetu v posledních hodinách (5 minutový průměr)

Zajímavá témata

BIM projektování na Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára

V současném stavebnictví se stále častěji setkáváme s BIM technologií (Building Information Modelling), což je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Informačním modelem budovy je myšlen trojrozměrný model, obsahující informace o všech jejích součástí a to v takové podrobnosti, v jaké je možno jednotlivé součásti specifikovat. Protože se stále rozrůstá počet zemí Evropské unie, které mají stanovenou povinnost používat BIM (Česká republika bude mít tuto povinnost od roku 2022), a na projektování a jeho kvalitu se kladou stále náročnější požadavky, škola tuto progresivní BIM technologii již několik let podporuje ve všech svých vzdělávacích programech.

Novinky - co je nového?

BIM Akademie 2021

Během 10 denní soustředěné praxe si žáci vyzkouší týmovou spolupráci na projektu pasportu objektu s důrazem na jeho zpracování metodou BIM. Vlastnímu 3D/BIM modelování budou předcházet ukázky zaměření objektu pomocí různých geodetických metod. Od těch tradičních až po ty nejmodernější.

achiv novinek

Kalendář školního roku

14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
ZRUŠENO: 17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška tříd 4.F, 4.G
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 14. května 2021
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku 2021/2022