Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2020/2021 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku může dělat žák, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. K maturitní zkoušce tak bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. Jedná se o žáky, kteří podali přihlášku "k prvnímu pokusu", i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní zkoušku maturitní zkoušky. Stejně tak budou zkoušky podle upravených pravidel konat ti, kterým bylo nařízeno opakování zkoušky podle § 82 školského zákona. Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání maturitní zkoušky.

 přehledná metodika k přijímacím zkouškám a k maturitám od MŠMT

Maturitní zkoušky školního roku 2019/2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí:

Část zkouškyPovinnéNepovinné
Společná část
(státní)
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk nebo matematika
 
Profilová část
(školní)
Praktická maturitní zkouška
Pozemní stavitelství (jen ŠVP: Pozemní stavitelství)
Stavitelství (jen ŠVP: Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design)
Stavební konstrukce
Matematika +
  • Úspěšně vykonaná maturitní zkouška je v případě, že žák složí úspěšně povinné zkoušky v obou částech. Pokud neuspěje z nepovinného předmětu, na vysvědčení bude místo známky z daného předmětu napsáno slovo "neuspěl". Pokud zkoušku z nepovinného předmětu žák složí, nebude na vysvědčení známka, ale slovo "uspěl".
  • Společná část maturitní zkoušky je pouze v jedné obtížnosti a to v základní viz katalog požadavků.
TermínZkouškaObdobí
jarní termín školního roku
2019/2020
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky1.6. - 3.6.2020
Praktická maturitní zkouška4.6.2020 (4.C, 4.E)
5.6.2020 (4.B, 4.D)
8.6.2020 (4.A, 4.F)
Ústní maturitní zkouška společné a profilové části9.6. - 12.6. (4.C)
15.6. - 19.6. (4.D, 4.E)
22.6. - 26.6. (4.A, 4.B, 4.F)
podzimní termín školního roku
2019/2020
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
(koná se na spádové škole)
2.9. - 4.9.2020
Praktická maturitní zkouška7.9.2020
Ústní maturitní zkouška společné a profilové části14.9. - 16.9.2020

Praktická maturitní zkouška

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 135/2020 Sb. ředitel školy stanovuje náhradní způsob konání a hodnocení praktické maturitní zkoušky. Praktická maturitní zkouška proběhne v jednom dni. Oproti praktické maturitní zkoušce, konané v minulém školním roce, bude zkouška rozsahem zadání redukovaná.

Formou losování otázky žák nejprve vypracuje úkol z pozemního stavitelství (4.A, 4.B), resp. stavitelství (4.C, 4.D, 4.E, 4.F). Na vypracování a odevzdání úkolu má časový limit 4 hodiny (a` 60 minut). Výkresy se vypracují na počítači, ve zvoleném CAD systému. Po odevzdání úkolu bude následovat polední přestávka.

Po přestávce si žák vylosuje úkol z betonových konstrukcí (4.A, 4.B), resp. stavebních konstrukcí (4.C, 4.D, 4.E, 4.F). Na vypracování a odevzdání úkolu této druhé části má časový limit 3 hodiny (a` 60 minut). Do losovaných otázek nebudou zahrnuta témata z laboratoří betonu, resp. laboratoří stavebních konstrukcí.

Jedním z předpokladů úspěšného absolvování praktické maturitní zkoušky je odevzdání ročníkového projektu v daném termínu a jeho hodnocení v rozsahu stupňů výborný až dostatečný.

 Informace pro praktickou maturitní zkoušku z POS, STA 2019/2020
 Vzorové téma pro praktickou maturitní zkoušku z BEK, STK 2019/2020

Odevzdání ročníkového projektu

Ročníkový projekt se skládá ze dvou částí – stavební část a statická část. Ekonomickou část škola nepožaduje. Žák odevzdá každou jednotlivou část v tištěné podobě svému učiteli nejpozději do 29.5.2020. Součástí stavební části budou hlavní desky.

Dokumenty

Dokumenty k maturitní zkoušce školního roku 2019/2020
Plán jarních maturitních zkoušek
Jednotné zkušební schéma společné části - jaro 2020JZS_jaro.pdf
Jmenování členů maturitních komisíkomise_jaro_2020.pdf
Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.A4A.pdf
Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.B4B.pdf
Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.C4C.pdf
Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.D4D.pdf
Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.E4E.pdf
Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.F4F.pdf
Formuláře
Vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literaturyVSLD-2019-2020.doc
Témata maturitních zkoušek
Školní vzdělávací program Pozemní stavitelství
Matematika (didaktický test)MAT-2019-2020.pdf
Matematika + (didaktický test)MAT+2019-2020.pdf
Praktická maturitní zkouškaPOS_PRA-2019-2020.pdf
Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literaturySSLD-2019-2020.pdf
Pozemní stavitelství (ústní zkouška)POS_POS-2019-2020.pdf
Anglický jazyk (ústní zkouška)ANJ-2019-2020.pdf
Stavební konstrukce (ústní zkouška)POS_STK-2019-2020.pdf
Školní vzdělávací program Stavitelství a architektura
Matematika (didaktický test)MAT-2019-2020.pdf
Matematika + (didaktický test)MAT+2019-2020.pdf
Praktická maturitní zkouškaSAR_PRA-2019-2020.pdf
Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literaturySSLD-2019-2020.pdf
Stavitelství (ústní zkouška)SAR_STA-2019-2020.pdf
Anglický jazyk (ústní zkouška)ANJ-2019-2020.pdf
Stavební konstrukce (ústní zkouška)SAR_STK-2019-2020.pdf
Školní vzdělávací program Architektura a interiérový design
Matematika (didaktický test)MAT-2019-2020.pdf
Matematika + (didaktický test)MAT+2019-2020.pdf
Praktická maturitní zkouškaAID_PRA-2019-2020.pdf
Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literaturySSLD-2019-2020.pdf
Stavitelství (ústní zkouška)AID_STA-2019-2020.pdf
Anglický jazyk (ústní zkouška)ANJ-2019-2020.pdf
Stavební konstrukce (ústní zkouška)AID_STK-2019-2020.pdf
Ostatní dokumenty a pokyny pro hladký průběh maturitní zkoušky
Povolené pomůckypovolene_pomucky.pdf
Zásady hodnocení předmětů profilových částíprofil-2019-2020.pdf

Europass

Europass (dodatek k osvědčení) je dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce. Bez originálu vysvědčení nelze dodatek předkládat.

Školní rokdokument ke stažení
2018/2019EDO-36-47-M_01 Stavebnictvi (denni studium)-Cestina.pdf
2018/2019EDO-36-47-M_01 Stavebnictvi (denni studium)-Anglictina.pdf
2018/2019EDO-36-47-M_01 Stavebnictvi (denni studium)-Nemcina.pdf

Upozornění pro absolventy

Žáci jsou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného (např. zahájení a ukončení studia na vysoké škole). Některé vysoké školy oznamují tyto skutečnosti pojišťovnám hromadně, není to však jejich povinnost. Žák mladší 26 let, jehož vysoká škola výše uvedená oznámení neprovádí, oznamuje tyto údaje okresní pojišťovně, určené podle místa trvalého bydliště, sám.

Novinky - co je nového?

Studentský slovník

Anglicko-český slovník je výsledkem roční práce dvou učitelů anglického jazyka a v elektronické podobě je zdarma k dispozici všem žákům a dalším zájemcům o odbornou angličtinu.

Stav nouze očima žáků

V sekci "Žáci a rodiče" jsme zveřejnili ukázky žákovských myšlenek, vypovídajících o osobní statečnosti, rozvaze a překvapivé zralosti a nadhledu.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Uzavření školního roku 2018/2019
7:30 Zahájení školního roku 2019/2020
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2019 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
13:00 Běh Reitknechtkou 27. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
24:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Státní svátek
Státní svátek
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 4. ročníku za 2. pololetí
9:00 Vydání vysvědčení třídám 4. ročníku s datem 29. května 2020
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Přijímací zkoušky - řádný termín
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníku za 2. pololetí
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
9:00 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku 2020/2021