Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Maturitní a imatrikulační ples

22.3.2023 od 19h se uskuteční 86. maturitní a imatrikulační ples SPŠS J.Gočára v paláci Lucerna. Vstupenky lze koupit pouze formou internetového prodeje

https://www.ticketmaster.cz/event/45823

více info
Theme 02

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 6 tříd 1. ročníku. Uchazeči mohou vybírat ze tří školních vzdělávacích programů.

více info Theme 02

Maturitní a imatrikulační ples

22.3.2023 od 19h se uskuteční 86. maturitní a imatrikulační ples SPŠS J.Gočára v paláci Lucerna. Vstupenky lze koupit pouze formou internetového prodeje https://www.ticketmaster.cz/event/45823

Pohár primátora hlavního města Prahy

Ve sportovní soutěži o Pohár primátora hlavního města Prahy, tedy o nejsportovnější školu v Praze školního roku 2021/2022, se naše dívky probojovaly na 3. místo a chlapci, z rukou pana radního, převzali pohár za 1. místo. V minulých letech konání sportovních soutěží poznamenal Covid, ale historicky se jedná o několikáté vítězství Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo dne 30.9.2022 v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

24. ročník Juniorského maratonu

Dne 26. dubna 2022 proběhl Juniorský maraton, který organizuje Runczech. Štafeta složená ze 3 žákyň a 7 žáků z 1.-4. ročníků naší školy, se umístila na 9. příčce z celkového počtu 54 přihlášených pražskych středních škol. 42 km naší úspěšní reprezentanti zvládli v čase 3 hodiny, 5 minut a 25 sekund. Svou štafetu se nebál postavit ani výběr gočárovských pedagogů.

Soutěž o pražské architektuře

Dne 13. dubna 2022 proběhla soutěž pro třetí ročníky s názvem Architektura Prahy, která se koná již od roku 2014. Počasí bylo nádherné a studenti měli ideální podmínky pro objevování zajímavých zákoutí centra Prahy. Mezi sebou bojovaly nejen tříčlenné či čtyřčlenné skupinky žáků, ale i celé třídy. Žáci měli najít vybrané stavby z různých stavebních období, vyfotit se s nimi a odpovědět na přiložené otázky. Kromě vědomostí, které naši žáci získali v předmětu Architektura, si všichni procvičili i týmovou spolupráci a logistiku při hledání optimální trasy s ohledem na rozmístění staveb, časový limit, bolavé nohy a hlad či žízeň. Ohlasy studentů byly pozitivní. Velmi mě potěšil názor, že by takových soutěží mohlo být víc. Absolutním vítězem byla čtyřčlenná skupina ze 3.C ve složení Barták, Štěpo, Hradecká a Poppová. Ve výsledném součtu zvítězila třída 3.E. Blahopřejeme!

Hala roku Junior 2022

Soutěže Hala roku Junior 2022, kterou pořádala Fakulta stavební ČVUT, se zúčastnili žáci Eliška Chalupníková 4.B a Daniel Gaura 4.B. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a zhotovit model výseku halové konstrukce splňující geometrické, materiálové a statické požadavky. Pravidla soutěže jsou specifická a některé konstrukce se do soutěže ani nedostanou, protože nesplní váhové, rozměrové či zatěžovací úvodní podmínky. Naši žáci měli model konstrukce netradiční, odlišný od ostatních a diváci napjatě sledovali jak se jejich konstrukce zachová pod spojitým zatížením. Umístili se na 15. místě z 25 soutěžících, ale to není důležité - jde o to, že se zúčastnili a soutěž probíhala napínavě.

Maturitní ples 2021/2022

Ve čtvrtek 23. března 2022 se ve Velkém sále Paláce Lucerna uskutečnil 85. maturitní ples Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Na maturitním plese proběhla slavnostní imatrikulace žáků prvního ročníku a také tradiční šerpování maturantů.

Velký úspěch pro rozvoj školy

V únoru 2022 národní agentura Dům zahraniční spolupráce naší škole udělila Akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Získání akreditace tak naši školu zařazuje do elitní společnosti škol, které kladou velký důraz na rozvoj odborných znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu.

Vánoční šachový turnaj

Dne 22.12.2021 se ve sborovně naší školy uskutečnil Vánoční šachový turnaj. Do turnaje byla možnost přihlášení s měsíčním předstihem, nicméně nejistota v rámci coronavirových opatření kladla mnoho otazníků. Zájem o účast byl od první chvíle veliký. Hlásili se nejenom žáci, ale odvahu našli i pedagogové z učitelského sboru. Během posledního měsíce byly vidět v mnoha třídách na parapetech oken rozehrané šachové partie a o přestávkách se ve třídách usilovně trénovalo. V den D proběhlo zahájení turnaje v 8:00. Dorazilo 31 hráčů z toho 5 profesorů. Hrálo se podle pravidel organizace FIDE na šachovnicích a digitálních hodinách zapůjčených Šachovým svazem České republiky švýcarským systémem na 7 kol. Losování soupeřů bylo řízeno počítačem. Časový limit na partii byl pro hráče 2x10 min., což byl sice svižný rapid, ovšem žádná nezvladatelná bleskovka.

V prvních dvou kolech hrála nervozita hráčů svou roli, naopak poslední dvě kola rozhodovala. Atmosféra byla do celou dobu velmi soutěživá a do poslední chvíle velmi napjatá. Ve finále po 3,5 hodinovém šachovém maratonu suverénně s plným počtem 7 bodů celkově zvítězil a v kategorii velmistr školy obsadil první místo šachista Lukáš Beran (2.C), na druhém místě Petr Forster (3.C) a na třetím místě se umístil Bohdan Čopik (4.A). V kategorii velmistryně školy mezi dívkami s vysokým náskokem zvítězila Lucie Morgernsternová (4.B), na druhém místě Anna Dvořáková (3.F) a jako třetí se umístila Sofja Osmanová (3.F). Velký obdiv patří i pedagogům, kteří se nebáli změřit si společně se žáky své šachové síly a významně tímto přispěli k celkové atmosféře turnaje. V kategorii zaměstnanci - mistr/yně školy se na předních příčkách umístili tito profesoři: Ing. Bc. M. Šimek a Ing. arch. M. Bahníková.

Všem úspěšným hráčům srdečně gratulujeme. Ceny do turnaje v hodnotě 3,5 tis. Kč věnovalo Sdružení rodičů a přátel školy. Věříme, že se tento turnaj stane pro nadcházející školní roky tradicí. Přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2022.

Běh Reitknechtkou

Dne 6. října 2021 se uskutečnil 28. ročník běhu Reitknechtkou. Výsledky: dívky (1. Vacková 4.E, 2. Hanušová 1.F, 3. Havláková 1.B), hoši (1. Juráš 1.A, 2. Novák 2.F, 3. Lenner 1.D).

Soutěž o pražské architektuře

Dne 25. května 2021 zorganizovali již poněkolikáté vyučující katedry angličtiny pro žáky třetích ročníků soutěž s názvem Architektura Prahy. Žáci jednotlivých tříd vytvořili trojice či čtveřice, obdrželi pracovní list, na němž byly vyznačeny vybrané pražské památky reprezentující rozličné architektonické styly, a pak už vyrazili do pražských ulic. Jejich úkolem bylo lokalizovat v co nejkratším časovém limitu objekty z pracovního listu, vyfotit se u nich, případně vypracovat další úkoly. Některe skupiny byly velmi rychlé, jiné bloudily, nachodily dokonce i 15 kilometrů. Počasí se sice moc nevydařilo, ale všichni si soutěž nakonec užili.

Využití profesionálních dronů ve stavebnictví

I když poslední doba ukázala, že dlouhodobé plánování nemusí vždy mít očekávaný efekt, tak naše škola pokračuje i ve vymýšlení nových projektů a akcí, zaměřených na zkvalitňování výuky a překonávání výzev, které před pedagogy klade rozvoj v oboru stavebnictví. Proto jsme pro školní rok 2021/2022 společně se zahraničními partnery z Rakouska, Itálie a Španělska připravili projekt strategického partnerství v rámci programu Erasmus. Věříme, že připravovaný projekt s názvem Drone2train umožní nejen zefektivnit, ale také zatraktivnit náš obor a ukázat, jaké je v praxi stavebnictví využití profesionálních dronů. Hlavním kritériem projektu byl a je co největší přínos pro naše žáky, což jde ruku v ruce s přístupem k nejmodernějším technologiím. S touto oblastí nám pomůže náš další partner, společnost Robodrone, která jakožto technologický expert bude v rámci projektu nezastupitelným článkem.

Odborná pracovní stáž v Belfastu v Severním Irsku

Přestože uplynulý rok mezinárodním aktivitám nepřál, tak naše škola nepřestává vyvíjet tímto směrem aktivitu. Pevně věříme, že ze současných projektů, financovaných ze zdrojů Evropské unie, se nám na podzim roku 2021 podaří uskutečnit dlouho plánovanou třítýdenní odbornou pracovní stáž Erasmus+ do Belfastu v Severním Irsku, se kterou nám pomáhá náš partner Intern Europe. Ve fázi realizace je též doprovodný projekt dlouhodobých stáží ErasmusPro, který je určen pro naše čerstvé absolventy a představuje ideální možnost získat prestižní tříměsíční zahraniční pracovní stáž ve stavební firmě, projekčním středisku či ateliéru. Velkou výhodou obou zmíněných akcí je, že veškeré náklady spojené s cestou a pobytem jsou hrazeny v rámci programu Erasmus.

Sdělení Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4

Od ledna 2021 spouštíme novou Poradenskou linku pomoci (PLP), která je na dálku snáze dostupná pro klienty, kteří mají nějakou psychologickou či pedagogickou otázku. Jde o linku jak telefonickou, tak mailovou. Odpovídat na dotazy budou pracovnice naší PPP v průběhu pracovního týdne od 8:00 do 16:00 hodin.

Práce na lince bude prakticky to stejná, čemu se věnujeme v poradně. Mohou se do toho však promítat specifika telefonu a někdy se mohou objevit i témata naší práci trošku vzdálenější. Proto dostanou klienti vždy informaci, kam se případně obrátit, pokud bude problematika širší.

Umělá inteligence, digitalizace, budoucnost stavebních profesí a řemesel

Žáci 2. a 3. ročníku se dne 12.11.2020 zúčastnili online semináře, který pro ně připravila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Hovořilo se například o úsporách energií v budovách, BIM technologiích a o perspektivách digitalizace. V závěru semináře byly prezentovány stavby z 28. přehlídky Stavba roku 2020.
Přednášející:
Doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D. Energetický expert Seven, s.r.o., vedoucí řešitel řady evropských projektů zaměřených na energetickou úspornost ve stavebnictví a docent na ČVUT se zaměřením na energetický management ve stavebnictví.
Ing. Petr Matyáš, předseda Představenstva Odborné rady pro BIM (Cz BIM), Ředitel atelieru: di5 architekti inženýři s.r.o. a přední odborník na zavádění systému BIM a digitalizaci v projektové praxi.
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vicepresident SIA ČR, člen Správní rady ČVUT a předseda nadačního programu STAVBA ROKU, Osobnost stavitelství 2019.

Letní škola BIM modelování v Žatci

Ve dnech 16.9.-19.9.2020 se vybraní žáci třídy 3.E zúčastnili Letní školy BIM modelování v Žatci. Žáky spojoval společný zájem k pokročilým BIM technologiím a zároveň si chtěli prohloubit své znalosti v projektování s ArchiCADem. Celá akce probíhala v rozsáhlém komplexu budov Žateckého pivovaru. Společně se zde sešli žáci z 5 různých stavebních průmyslovek v celé ČR. Již první den jsme se po rozdělení úkolů a vysvětlení náplně práce všichni pustili do modelování.

Další vítězství v celostátní soutěži

V celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger s.r.o. ve školním roce 2019/2020 zvítězil a na 1. místě se umístil náš žák 4. ročníku Tomáš Bajer. 3. místo ve stejné kategorii obhájil žák David Talacko. Tomáš Bajer soutěžil s ročníkovou prací na téma "Polyfunkční centrum pro mládež". Jedná se o inovativní objekt kombinující prostory ke studiu, volnočasové aktivity a kulturu v rámci jedné budovy. Představení vítězného projektu ve formě grafického panelu nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Konzultantem jeho práce byla Ing. Martina Věžníková. Gratulujeme!

Úspěch v celostátním kole studentské odborné soutěže

Žák Jakub Šafka (3.D) ve školním roce 2019/2020 zvítězil v celostátním kole 14. ročníku soutěže o nejlepší studentský projekt rodinného domu s využitím systému Ytong, kterou pořádá společnost Xella CZ, s.r.o. Představení vítězného projektu, s názvem "Dům, který Vám rozumí", nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Oficiální předání diplomu by mělo proběhne na veletrhu For Arch 2020. Konzultantem jeho práce byl Ing. arch. Bc. Vojtěch Kořalka, Ing. Paed. IGIP. Gratulujeme!

Školní a krajské kolo SOČ ve školním roce 2019/2020

V tomto školním roce bylo konání školního kola Středoškolské odborné činnosti poznamenáno mimořádnou situací. I přes uzavření škol žáci zpracovali odborná témata a škola doporučila pro postup do krajského kola tři soutěžní práce: David Frankošvili 3.G "Regenrace brownfieldu", Martina Košťálová 3.D "Náhrada plastifikátorů kavitovanou vodou", Kateřina Pažoutová a Denisa Adamová 2.C "Revitalizace parku zámku Liběchov a návrh prvků parkového mobiliáře". V krajském kole v soutěžním oboru č. 11. "Stavebnictví, architektura a design interiérů" se svoji prací zvítězila a první místo obsadila Martina Košťálová. Druhé místo obhájily žákyně Kateřina Pažoutová a Denisa Adamová. Gratulujeme a budeme jim držet palce v celostátní přehlídce SOČ, která se uskuteční 13.-14. června 2020.

Studentský slovník pro pozemní stavitelství, architekturu a interiérový design

Anglicko-český slovník je výsledkem roční práce dvou učitelů anglického jazyka a v elektronické podobě je zdarma k dispozici všem žákům a dalším zájemcům o odbornou angličtinu. V pdf formátu si jej můžete stáhnout z našeho webu - zde.

Prezentovali jsme na celostátní Konferenci GIS Esri v ČR

Studenti, kteří pracovali na mezinárodním eTwinningovém projektu Eco-House Challenge, měli možnost spolu s profesorkou RNDr. Hanou Vaněčkovou vystoupit na Konferenci GIS Esri v ČR, která je největším setkáním odborníků a uživatelů Geografických informačních systémů (GIS) v České republice. Ve svém vystoupení prezentovala RNDr. Vaněčková, jak se vyučují a používají GIS na naší škole, studenti pak ukázali, jak GIS využili v rámci daného projektu při hledání vhodného pozemku pro eco-dům. V projektu se používal software ArcGIS Pro a aplikace Story Maps. Prezentace byla z řad odborné veřejnosti velice dobře přijata a studenti byli schopni reagovat a zodpovědět řadu otázek. Před samotným vystoupením si studenti mohli vyslechnout odborné přednášky, navštívit doprovodný program a prohlédnout si stánky odborných firem.

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Uzavření školního roku 2021/2022
7:30 Zahájení školního roku 2022/2023
Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2021/2022
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2021/2022
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
FOR ARCH 2022
Státní svátek
13:00 Běh Reitknechtkou 29. ročník
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II.
Státní svátek
Ředitelské volno
Schola Pragensis 2022
Schola Pragensis 2022
Schola Pragensis 2022
17:00 Den otevřených dveří III.
Šachový turnaj
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
19:00 Maturitní ples školy (č. 86) v Lucerně
Změna začátku vyučování
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
39. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 28. dubna 2023
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
12:30 Studentský Majáles ?
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Uzavření školního roku 2022/2023
Zahájení školního roku 2023/2024