Theme 03

Tradice a zkušenosti

181 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2019/2020 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Pracovní příležitost

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára hledá učitele stavební mechaniky. Požadujeme vysokoškolské vzdělání na fakultě stavební. Nabízíme stabilní a zajímavou práci s mladými lidmi, v přátelském kolektivu.
Kontakty: e-mail reditel@spsgocar.cz, informace na tel. 261 213 963.

Mezinárodní eTwinning projekt: Eco – House Challenge

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky (ze tříd 1.A, 1.B, 2.D, 2.G a 3.A) zapojilo do mezinárodního projektu, v rámci eTwinningu a STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) platformy, jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria. Projekt je realizován ve vzájemné spolupráci našich žáků a žáků francouzského lycea.

Schola Pragensis 2018

V období od 22.11. do 24.11.2018 se škola zúčastnila 23. ročníku prezentace pražských středních škol na výstavě Schola Pragensis 2018 v Kongresovém centru Praha.

ArchiCAD ve výuce

Na SPŠ stavební Josefa Gočára, ve spolupráci se SPŠ stavební České Budějovice a společností Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA), se dne 20.11.2018 uskutečnilo pravidelné setkání učitelů grafického programu ArchiCAD. Odborníci z průmyslových škol stavebních z České republiky se v naší škole zúčastnili semináře, který nejen rekapituluje principy BIM v podání ArchiCADu a informuje o novinkách ve verzi 22, ale zaměřil se zejména na zodpovězení konkrétních technických otázek. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti z výuky ArchiCADu na školách a společně se zástupci společnosti CEGRA se dohodli na další formě vzájemné podpory.

Běh Reitknechtkou

Dne 9. října 2018 se uskutečnil 26. ročník běhu Reitknechtkou, kterého se zúčastnilo 51 chlapců, 19 dívek. Výsledky: dívky 1. až 4. ročník (1. Knappová 1.D, 2. Neuradová 1.B, 3. Staňková 4.E), hoši 1. a 2. ročník (1. Shorban 2.C, 2. Krenek 2.D, 3. Holoubek 1.D), hoši 3. a 4. ročník (1. Ullman 3.C, 2. Pelech 3.C, 3. Maxima 3.C).

Vektor sem, vektor tam

Naše škola se zapojila do realizace výukového webináře matematiky. Žáci tří zúčastněných škol měli za úkol představit své znalosti o vektorech s aplikací na studovaný obor. Vektorování bylo určeno nejenom pro učitele a žáky středních škol, ale také pro zájemce z posledních ročníků škol základních.

Historie a urbanismus Dolních Břežan

S kroužkem Procházky za architekturou jsme se koncem září 2018 vydali do atraktivní obce jižně od Prahy, do Dolních Břežan, kde se nás ujal starosta obce Ing. Věslav Michalik, Csc. a v přednáškovém sále nového laserového centra nám ukázal prezentaci o vývoji obce a urbanistickém konceptu.

FOR ARCH 2018

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. Celá škola navštívila 29. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018 v pátek 21.9.2018.

Stavby z vlnité lepenky

12. ročníku soutěže "Stavby z vlnité lepenky" se zúčastnily týmy žáků z 28 středních stavebních škol. Letos měly za úkol provést a prezentovat návrh nové Národní knihovny. Naši žáci Jakub Slamka (2.F), Charun Jachjajev (2.F) a Kamel Eltifi (3.F) odvedli výbornou práci a v celostátním kole obhájili 2. místo. Všechny finálové modely jsou dočasně vystaveny v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Irská praxe od základu

Škola byla úspěšná v žádosti o grant programu Erasmus+ a získala finanční podporu z prostředků EU na projekt "Irská praxe od základu". Projektu se zúčastní 32 vybraných žáků 2. a 3. ročníku, kteří ve školním roce 2018/2019 absolvují 14 denní odbornou stáž u stavební firmy v irském městě Mallow. Žákům bude zajištěna letecká přeprava z Prahy do Dublinu, ubytování v hostitelských rodinách, strava a pojištění Žáci, kteří se stáže zúčastní, získají hodnotné pracovní zkušenosti ve svém oboru v mezinárodním prostředí, které je obohatí nejen praxí do životopisu, ale i jazykovými znalostmi. Žáci se seznámí s pracovními postupy firem na venkovních stavbách v Irsku, které si pak vyzkouší v praxi realizovat. Očekáváme výrazný posun a zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků a to především zlepšení slovní zásoby, plynulosti v komunikaci a získání sebedůvěry při používání anglického jazyka. Po absolvování stáže budou účastníci více otevřeni nabídkám na mezinárodním trhu práce, a to i díky získání certifikátu Europass Mobility a vypracovanému Europass CV.

Pohár primátorky hl. m. Prahy

To, že Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára žije nejen učením, ale i sportem, je všeobecně známé. Podíváme-li se do historie, opakovaně zaznamenáme vysoké příčky v tradiční soutěži o nejsportovnější školu v Praze. Ale to, co se podařilo ve školním roce 2017/2018, nemá obdoby! Naše škola obsadila 1. místo v soutěži POPRASK o pohár primátorky hl. m. Prahy – a to jak v kategorii chlapců, tak i v kategorii dívek. Poháry našim sportovcům a sportovkyním dne 11.6.2018 slavnostně předal náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek.

Celostátní matematická soutěž

Naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků v XXVI. ročníku Celostátní matematické soutěže studentů SOŠ, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT ve spolupráci s JČMF. Nejlépe se umístil Tomáš Bajer ze 2.D, který ve své kategorii (V.) obsadil krásné 4. místo z celkem 251 soutěžících. Jan Dvořák ze 2.A byl v této kategorii na 77. místě. V kategorii 1. ročníků (IV.) se umístili Kamila Urbanová (1.E) na 53. místě a Miroslav Rychna (1.C) na 56. místě z celkem 269 soutěžících. Všem gratulujeme!

Soutěž o nejlepší projekt Porotherm

Dne 29. května 2018 odborníci z firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyhodnotili školní kolo soutěže "O nejlepší projekt". 1. místo: Jan Severa 3.A, 2. místo: Dominik Kvapil 3.F, 3. místo: Daniel Svoboda 3.A (všichni pod vedením Ing. Mrázkové). V rámci hodnotícího meetingu byl zároveň oceněn i jeden projekt soutěžící o speciální ocenění Tondach, kde se stal vítězem Ondřej Myšák ze třídy 3.A. Žáci získávají finanční odměnu a postupují do celostátního kola.

Školní časopis roku 2018

V krajském kole soutěže "Školní časopis roku", kterou tradičně pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky, letos zvítězil nový školní časopis našich žáků, který nese název Plotter. Časopis vychází každé čtvrtletí a tvoří ho z vlastní iniciativy žáci napříč ročníky. Čtyřčlenné jádro redakce je obklopeno přibližně deseti dalšími neméně nadšenými redaktory. Časopis v soutěži získal hned několik ocenění a vy si můžete jeho první vydání přečíst na této stránce.

Povídání o povolání

Dne 26.4.2018 proběhla ve škole přednáška pro 4. ročníky s názvem "Povídání o povolání aneb jak se připravit na svět zaměstnaných". Základní informace o uplatnění se na trhu práce, jak se prezentovat budoucímu zaměstnavateli, jak vést vstupní pohovor a řadu dalších informací podala studentům zkušená personalistka Bc. Gabriela Bartáková. Po přednášce pak následovala bohatá diskuse na danou problematiku.

Vítězství v soutěži Sollertia

Radní pro oblast školství a evropské fondy Ing. Mgr. Irena Ropková pověřila celkem osm škol k uspořádání dovednostních soutěží Sollertia v různých oborech. Dne 24.4.2018 proběhlo finálové kolo soutěže Sollertia Praha v oboru Stavebnictví. Soutěže se zúčastnily celkem 3 pražské školy. Naší školu reprezentoval čtyřčlenný tým žáků třídy 3.E ve složení Alexandra Kotršálová, Hanka Ranšová, Šimon Řezník, Lucie Staňková. Soutěžící navrhli studii energeticky soběstačného rodinného domu v Praze v Hostavicích. Vytvořili model v měřítku 1:20 sestavený z dílů reprezentující skutečné stavební výrobky (cihelné bloky, kovové armatury, překlady, části krovu, okna, dveře, klempířské výrobky, tepelné izolace atd.). Svůj návrh prezentovali ve finálovém kole a obsadili, stejně tak jako naše týmy v předchozích dvou ročnících této soutěže, 1. místo. Celému týmu gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

V domě dětí a mládeže hl. m. Prahy se dne 23.4.2018 uskutečnilo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. První místo získala práce Tomáše Davídka, žáka třídy 3.B, na téma "Využití betonového kalu". Vítězná práce Tomáše Davídka postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme k jeho vítězství a přejeme hodně úspěchů v další činnosti.

Soutěž: Architektura Prahy

Dne 16.4.2018 si žáci třetího ročníku změřili síly ve znalosti architektury v tradiční soutěži nazvané příznačně Architektura Prahy. Bojovaly mezi sebou nejen tříčlenné či čtyřčlenné skupinky žáků, ale i celé třídy. Žáci měli najít vybrané stavby z různých stavebních období, vyfotit se s nimi a odpovědět na přiložené otázky. Výsledky napovídají, že se většina soutěžících opravdu snažila splnit zadání, a proto jsou rozdíly v bodovém ohodnocení velmi těsné. V celkovém součtu za všechny třídy jsou rozdíly mnohem větší; více jak 200 bodů mezi třídou na prvním a posledním místě. Předpověď nám letos hlásila déšť a opravdu nám chvílemi lilo jako z konve. A tak mezi prvními dojmy z celé soutěže zaznívalo: "Mokro" nebo "Jen kdyby nepršelo". O to více si cením těch, kteří si připravili do batůžků deštníky a pláštěnky a využili všechen čas, který měli k dispozici. Věřím, že si to většina žáků užila. Ohlasy byly kladné. Potěšilo by mě, kdyby si také nějaký ten střípek, zajímavou informaci, uchovali v paměti.

36. ročník Stavařské laťky

Dne 5.4.2018 se uskutečnil 36. ročník Stavařské laťky (školní sportovní soutěž ve skoku do výšky), které se zúčastnilo 22 chlapců a 9 dívek. Nejvýše skočili: Josef Pánek 1.B (155 cm), Jan Vinš 3.F (155 cm), Karla Brůhová 2.F (145 cm).

Rozpočtujeme s Callidou

Dne 27.3.2018 se na Stavební fakultě ČVUT konal již 23. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou. Letos se zúčastnilo 11 středních průmyslových škol stavebních z celé republiky. Soutěžící měli za úkol sestavit s použitím programu EuroCALC rozpočet, výkaz výměr, úpravu kalkulace i cenové porovnání různých variant nosného zdiva, podkladních vrstev podlah a vnitřních omítek. Žáci naší školy Patrik Berger a Milan Andrlík ze 4.C se umístili 4. místě.

Celostátní soutěž v projektování

Ve dnech 21.3. až 23.3.2018 se 2 žákyně naší školy zúčastnili 17. ročníku celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech. Soutěž tradičně pořádala Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí 50 žáků z 26 středních průmyslových škol stavebních. Umístění: Lucie Staňková (3.E) - 16. místo, Alexandra Kotršálová (3.E) - 26.místo. V žebříčku škol jsme obsadili 13. místo.

Středoškolská odborná činnost

V úterý 20.3.2018 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Do soutěže se přihlásilo pět prací, z nichž se na prvním místě umístila práce Tomáše Davídka, žáka 3. ročníku, s tématem "Využití betonového kalu". Druhé místo obsadila práce autorské skupiny Martina Odehnala a Jakuba Marka, žáků 4. ročníku s tématem "Novostavba mateřské školky - Nebušice". Obě práce postupují do krajského kola.

Přednáška: Oblasti využití BIM

Dne 30.1.2018 se v prostorách naší školy uskutečnila přednáška na téma: "Oblasti využití BIM", kterou pro naše žáky uspořádala společnost Skanska a.s. Posluchači byli v úvodu seznámeni s odbornou terminologií, s rozsahem a možnostmi, které BIM nabízí (plánování, realizace, správa budovy). Hlavním tématem bylo využití této technologie v praxi. Příkladem může být zjišťování kolizí, vyhledávání prvků, koordinace na stavbě, 4D plánování, zpracování výkazu výměr, vizualizace, BOZP. Byly promítnuty názorné ukázky používání nových technologií, které mají přímou návaznost na BIM. Například laserové 3D skenování terénu, 3D řízené stavební stroje. Jakým způsobem pracují s touto technologií zaměstnanci společnosti Skanska a.s. během realizace přímo na stavbě? Základním vybavením stavbyvedoucího a stavebního dozoru je tablet, který umožňuje přímou aplikaci BIM v průběhu realizace a nahrazuje tak hledání ve výkresech v papírové podobě. Na naší škole na tuto progresivní BIM technologii, kterou vyučujeme řadu let, klademe velký důraz a to ve všech odborných zaměřeních.

Zelené stavění se Skanskou

Během prosince a ledna se v aule naší školy uskutečnily přednášky na téma "Zelené stavění", které vedl Ing. Karel Fronk, člen představenstva České rady pro šetrné budovy. Žáci třetích a čtvrtých ročníků se od zástupce firmy Skanska a.s., dozvěděli o historii firmy, o jejím působení ve světě a hlavně o jejím vztahu k životnímu prostředí. Tento vztah, kromě jiného zahrnuje vypořádání se s odpady. Stavitelství produkuje ze všech odvětví průmyslu odpadu nejvíce. Dále se firma také zabývá uhlíkovou stopou, kterou po sobě zanechává, což je z hlediska ekologie velice důležité, avšak v České Republice značně podceňované. Doufejme, že na žáky přednáška zapůsobila a ve svém budoucím zaměstnání a životě budou stavět i myslet zeleně. Přece jenom tu planetu máme jen jednu.

Úspěch v soutěži Active House Award - Future Kindergarten 2017

Žáci Jakub Marek a Martin Odehnal ze třídy 4.F reprezentovali školu a získali ocenění poroty ve vysokoškolské mezinárodní soutěži Active House Award, kterou každoročně vyhlašuje firma Velux. Cílem bylo stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti. Žáci navrhli mateřskou školku v oblasti přírodního parku Divoká Šárka u Nebušic. Díky nesplnění podmínky studia na vysoké škole musel být projekt hodnocen mimo soutěž, i přes to v něm porota viděla velké kvality a proto byl oceněn.

Beseda se zástupci Fakulty stavební ČVUT

Poslední týden před vánočními prázdninami zástupci Fakulty stavební ČVUT navštívili naši školu, aby žákům 3. ročníku představili možnosti dalšího studia. Informovali je o studijních oborech, praktických zkušenostech a o výhodách, proč si pro terciární vzdělávání vybrat právě Fakultu stavební ČVUT.

Jaký byl Den absolventů 2017

V sobotu 25.11.2017 se uskutečnil slavnostní Den absolventů, kterého se zúčastnili nejen absolventi školy všech věkových kategorií, ale také významní hosté: bývalý ředitel školy Ing. Stanislav Červený, zástupce pedagogického proděkana Fakulty stavební ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ph.D., vedoucí PR oddělení Fakulty stavební ČVUT Ing. Marie Gallová, předseda výboru ČKAIT Praha Ing. Ladislav Bukovský, personální ředitel společnosti Metrostav a.s. Mgr. Tomáš Zámečník, MBA, specialista útvaru personálního marketingu Metrostav a.s. Mgr. Markéta Purnochová, referent marketingu KB-Blok systém s.r.o. Ing. Jitka Peksová, referent technického oddělení KB-Blok systém s.r.o. Ing. Barbora Bláhová a generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr. Všichni zúčastnění si po úvodních proslovech prohlédli školu a poté se věnovali zábavě s hudbou a občerstvením. Den absolventů byl vhodnou příležitostí zavzpomínat na léta studií a potkat se se svými spolužáky a učiteli. Akce, která se protáhla až do pozdních nočních hodin, se konala v rámci oslav 180. výročí založení 1. české průmyslové školy. Poděkování patří zejména Magistrátu hl. m. Prahy a společnosti Metrostav a.s. za finanční podporu oslav, ale také našim žákům, učitelům a kuchařkám za skvělou přípravu a kapele za hudební kulisu. Děkujeme všem za návštěvu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára.

ArcGIS licence pro výuku

Společnost Arcdata Praha s.r.o. poskytla naší škole, v rámci programu „ArcGIS for Schools Bundle“ celosvětové firmy Esri, licence systému GIS (Geografický informační systém) pro výuku. Licence obsahují plné verze softwaru ArcGIS, včetně celé řady rozšíření a nadstaveb, a množství licencí nám umožní ho instalovat na počítače ve všech specializovaných učebnách. Odborná data pro výuku budou získána také z dalších otevřených zdrojů, např. Geoportalpraha.cz, apod. Systém bude použit k výuce ve volitelném předmětu ITS ve 4. ročníku, kde se žáci seznámí s výběrem a vyhodnocováním dat, použitelných jako podklad pro stavební projekty a dokumentaci, např. inženýrské sítě, katastrální mapy a cenové mapy pozemků, ekologické zátěže území,… Dále se naučí vytvářet tematické mapy a zpracovávat jednoduché dotazy databázové a prostorové analýzy. Tyto znalosti mohou v budoucnosti použít např. v projekčních kancelářích, stavebních úřadech, ve státní správě, apod. Také je budou moci využít při dalším studiu na VŠ, kde se systémy GIS běžně vyučují v oborech stavebních, architektury, životního prostředí a krajinářství.

Novinky - co je nového?

Mezinárodní projekt

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky zapojilo do mezinárodního projektu jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria.

Nový kroužek: SketchUp

Ing. arch Grygar připravil pro žáky novou volnočasovou aktivitu s možností tvorby modelů ve 3D v programu SketchUp.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Uzavření školního roku 2017/2018
7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
FOR ARCH 2018 - celá škola
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2018
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
Ředitelské volno
37. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Zahájení školního roku 2019/2020