Theme 03

Tradice a zkušenosti

184 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 přijmeme 168 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Běh Reitknechtkou

Dne 6. října 2021 se uskutečnil 28. ročník běhu Reitknechtkou. Výsledky: dívky (1. Vacková 4.E, 2. Hanušová 1.F, 3. Havláková 1.B), hoši (1. Juráš 1.A, 2. Novák 2.F, 3. Lenner 1.D).

Soutěž o pražské architektuře

Dne 25. května 2021 zorganizovali již poněkolikáté vyučující katedry angličtiny pro žáky třetích ročníků soutěž s názvem Architektura Prahy. Žáci jednotlivých tříd vytvořili trojice či čtveřice, obdrželi pracovní list, na němž byly vyznačeny vybrané pražské památky reprezentující rozličné architektonické styly, a pak už vyrazili do pražských ulic. Jejich úkolem bylo lokalizovat v co nejkratším časovém limitu objekty z pracovního listu, vyfotit se u nich, případně vypracovat další úkoly. Některe skupiny byly velmi rychlé, jiné bloudily, nachodily dokonce i 15 kilometrů. Počasí se sice moc nevydařilo, ale všichni si soutěž nakonec užili.

Provozní změny ve školní jídelně

Škola vypověděla služby společnosti Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., která pro naše žáky zajišťuje školní stravování. Smluvní vztah končí společně se školním rokem 2020/2021. Od nového školního roku 2021/2022 bude žákům připravovat obědy přímo škola, vlastními zaměstnanci, v naší kuchyni, vybavené moderní gastro technologií. V jídelně budou naši žáci nejen obědvat, ale i nadále si zde budou moci zakoupit svačinu a další doplňkové zboží. Více informací na této stránce.

Jak dopadlo přijímací řízení pro školní rok 2021/2022?

Bodové ohodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, se pohybovalo v intervalu od 140,4 do 494,0 bodů (500 bodů je dosažitelné maximum). Přijati byli uchazeči, kteří obdrželi celkem 350,6 a více bodů. Výrazně se ukazuje, že výborný prospěch ze základní školy není zárukou úspěchu a že není dobré podcenit přípravu na přijímací zkoušky. Někteří uchazeči, kteří v osmé a deváté třídě ZŠ dosahovali výborného prospěchu, získali velmi malý počet bodů za centrálně zadávané testy a v součtu bodů nedosáhli na hranici potřebnou pro přijetí. Uchazeče, kteří byli přijati a svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku, přivítáme 1. září 2021 v některé z šesti tříd prvního ročníku.

Využití profesionálních dronů ve stavebnictví

I když poslední doba ukázala, že dlouhodobé plánování nemusí vždy mít očekávaný efekt, tak naše škola pokračuje i ve vymýšlení nových projektů a akcí, zaměřených na zkvalitňování výuky a překonávání výzev, které před pedagogy klade rozvoj v oboru stavebnictví. Proto jsme pro školní rok 2021/2022 společně se zahraničními partnery z Rakouska, Itálie a Španělska připravili projekt strategického partnerství v rámci programu Erasmus. Věříme, že připravovaný projekt s názvem Drone2train umožní nejen zefektivnit, ale také zatraktivnit náš obor a ukázat, jaké je v praxi stavebnictví využití profesionálních dronů. Hlavním kritériem projektu byl a je co největší přínos pro naše žáky, což jde ruku v ruce s přístupem k nejmodernějším technologiím. S touto oblastí nám pomůže náš další partner, společnost Robodrone, která jakožto technologický expert bude v rámci projektu nezastupitelným článkem.

Odborná pracovní stáž v Belfastu v Severním Irsku

Přestože uplynulý rok mezinárodním aktivitám nepřál, tak naše škola nepřestává vyvíjet tímto směrem aktivitu. Pevně věříme, že ze současných projektů, financovaných ze zdrojů Evropské unie, se nám na podzim roku 2021 podaří uskutečnit dlouho plánovanou třítýdenní odbornou pracovní stáž Erasmus+ do Belfastu v Severním Irsku, se kterou nám pomáhá náš partner Intern Europe. Ve fázi realizace je též doprovodný projekt dlouhodobých stáží ErasmusPro, který je určen pro naše čerstvé absolventy a představuje ideální možnost získat prestižní tříměsíční zahraniční pracovní stáž ve stavební firmě, projekčním středisku či ateliéru. Velkou výhodou obou zmíněných akcí je, že veškeré náklady spojené s cestou a pobytem jsou hrazeny v rámci programu Erasmus.

Sdělení Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4

Od ledna 2021 spouštíme novou Poradenskou linku pomoci (PLP), která je na dálku snáze dostupná pro klienty, kteří mají nějakou psychologickou či pedagogickou otázku. Jde o linku jak telefonickou, tak mailovou. Odpovídat na dotazy budou pracovnice naší PPP v průběhu pracovního týdne od 8:00 do 16:00 hodin.

Práce na lince bude prakticky to stejná, čemu se věnujeme v poradně. Mohou se do toho však promítat specifika telefonu a někdy se mohou objevit i témata naší práci trošku vzdálenější. Proto dostanou klienti vždy informaci, kam se případně obrátit, pokud bude problematika širší.

Umělá inteligence, digitalizace, budoucnost stavebních profesí a řemesel

Žáci 2. a 3. ročníku se dne 12.11.2020 zúčastnili online semináře, který pro ně připravila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Hovořilo se například o úsporách energií v budovách, BIM technologiích a o perspektivách digitalizace. V závěru semináře byly prezentovány stavby z 28. přehlídky Stavba roku 2020.
Přednášející:
Doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D. Energetický expert Seven, s.r.o., vedoucí řešitel řady evropských projektů zaměřených na energetickou úspornost ve stavebnictví a docent na ČVUT se zaměřením na energetický management ve stavebnictví.
Ing. Petr Matyáš, předseda Představenstva Odborné rady pro BIM (Cz BIM), Ředitel atelieru: di5 architekti inženýři s.r.o. a přední odborník na zavádění systému BIM a digitalizaci v projektové praxi.
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vicepresident SIA ČR, člen Správní rady ČVUT a předseda nadačního programu STAVBA ROKU, Osobnost stavitelství 2019.

Letní škola BIM modelování v Žatci

Ve dnech 16.9.-19.9.2020 se vybraní žáci třídy 3.E zúčastnili Letní školy BIM modelování v Žatci. Žáky spojoval společný zájem k pokročilým BIM technologiím a zároveň si chtěli prohloubit své znalosti v projektování s ArchiCADem. Celá akce probíhala v rozsáhlém komplexu budov Žateckého pivovaru. Společně se zde sešli žáci z 5 různých stavebních průmyslovek v celé ČR. Již první den jsme se po rozdělení úkolů a vysvětlení náplně práce všichni pustili do modelování.

Další vítězství v celostátní soutěži

V celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger s.r.o. ve školním roce 2019/2020 zvítězil a na 1. místě se umístil náš žák 4. ročníku Tomáš Bajer. 3. místo ve stejné kategorii obhájil žák David Talacko. Tomáš Bajer soutěžil s ročníkovou prací na téma "Polyfunkční centrum pro mládež". Jedná se o inovativní objekt kombinující prostory ke studiu, volnočasové aktivity a kulturu v rámci jedné budovy. Představení vítězného projektu ve formě grafického panelu nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Konzultantem jeho práce byla Ing. Martina Věžníková. Gratulujeme!

Úspěch v celostátním kole studentské odborné soutěže

Žák Jakub Šafka (3.D) ve školním roce 2019/2020 zvítězil v celostátním kole 14. ročníku soutěže o nejlepší studentský projekt rodinného domu s využitím systému Ytong, kterou pořádá společnost Xella CZ, s.r.o. Představení vítězného projektu, s názvem "Dům, který Vám rozumí", nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Oficiální předání diplomu by mělo proběhne na veletrhu For Arch 2020. Konzultantem jeho práce byl Ing. arch. Bc. Vojtěch Kořalka, Ing. Paed. IGIP. Gratulujeme!

Školní a krajské kolo SOČ ve školním roce 2019/2020

V tomto školním roce bylo konání školního kola Středoškolské odborné činnosti poznamenáno mimořádnou situací. I přes uzavření škol žáci zpracovali odborná témata a škola doporučila pro postup do krajského kola tři soutěžní práce: David Frankošvili 3.G "Regenrace brownfieldu", Martina Košťálová 3.D "Náhrada plastifikátorů kavitovanou vodou", Kateřina Pažoutová a Denisa Adamová 2.C "Revitalizace parku zámku Liběchov a návrh prvků parkového mobiliáře". V krajském kole v soutěžním oboru č. 11. "Stavebnictví, architektura a design interiérů" se svoji prací zvítězila a první místo obsadila Martina Košťálová. Druhé místo obhájily žákyně Kateřina Pažoutová a Denisa Adamová. Gratulujeme a budeme jim držet palce v celostátní přehlídce SOČ, která se uskuteční 13.-14. června 2020.

Studentský slovník pro pozemní stavitelství, architekturu a interiérový design

Anglicko-český slovník je výsledkem roční práce dvou učitelů anglického jazyka a v elektronické podobě je zdarma k dispozici všem žákům a dalším zájemcům o odbornou angličtinu. V pdf formátu si jej můžete stáhnout z našeho webu - zde.

Školní časopis roku 2019

V krajském kole soutěže "Školní časopis roku", kterou tradičně pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky letos opakovaně zvítězil školní časopis našich žáků s názvem Plotter. Časopis vychází každé čtvrtletí a tvoří ho žáci napříč ročníky.

Prezentovali jsme na celostátní Konferenci GIS Esri v ČR

Studenti, kteří pracovali na mezinárodním eTwinningovém projektu Eco-House Challenge, měli možnost spolu s profesorkou RNDr. Hanou Vaněčkovou vystoupit na Konferenci GIS Esri v ČR, která je největším setkáním odborníků a uživatelů Geografických informačních systémů (GIS) v České republice. Ve svém vystoupení prezentovala RNDr. Vaněčková, jak se vyučují a používají GIS na naší škole, studenti pak ukázali, jak GIS využili v rámci daného projektu při hledání vhodného pozemku pro eco-dům. V projektu se používal software ArcGIS Pro a aplikace Story Maps. Prezentace byla z řad odborné veřejnosti velice dobře přijata a studenti byli schopni reagovat a zodpovědět řadu otázek. Před samotným vystoupením si studenti mohli vyslechnout odborné přednášky, navštívit doprovodný program a prohlédnout si stánky odborných firem.

Smlouva o spolupráci s Fakultou stavební ČVUT

Dne 23.10.2019 škola uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci s Fakultou stavební ČVUT. Dohoda přinese výhody pro obě školy. Vysoká škola nabídne našim žákům odborné konzultace, motivační přednášky, zajímavé exkurze, ukázky laboratoří a další akce pořádané FSv ČVUT. Nadaní žáci získají možnost spolupracovat s fakultou na zajímavých projektech.

Dokončena rekonstrukce tělocvičen

Dne 18.10.2019 byla dokončena rekonstrukce dvou tělocvičen a jejich předsálí, která spočívala zejména v kompletní výměně sportovní podlahy a montáži nového dřevěného obkladu. Provedené dílo nejenže povznese komfort sportování žáků na vyšší příčku, ale nové sportovní zázemí si může vychutnat i veřejnost (formou pronájmů).

Mezinárodní eTwinningový projekt získal ocenění "Národní cena eTwinning"

Mezinárodní eTwinningový projekt školy "Eco House challenge" získal ocenění "Národní cena eTwinning" za období roku 2019 v kategorii: Střední školy a gymnázia. Toto ocenění je udělováno Národním podpůrným střediskem České republiky (NSS) při Domě zahraniční spolupráce (DZS), ve čtyřech kategoriích nejlepším realizovaným projektům v daném období. V letošním roce byla Národní cena udělena 8 projektům (z celkem 163), z toho 2 z kategorie Střední školy a gymnázia.

Zájezd do Dessau – 100 let Bauhausu

Dne 11. října 2019 bylo naším cílem bylo saské město Dessau; česky Desava. Toto město se stalo ve dvacátých letech sídlem školy Bauhaus, která si kladla za cíl rozvíjet studenty ve všech oborech řemesel, užitého umění a architektury. Letos slaví Bauhaus 100let od svého vzniku, a tak jsme se přidali k oslavám tohoto významného výročí v dějinách designu a architektury. Celou dobu se nám věnovala skvělá paní průvodkyně, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková CSc. Pro milovníky umění, architektury a designu to byl určitě zajímavý a přínosný zážitek.

FOR ARCH 2019 a ocenění našich žáků

V pátek 20.9.2019 celá škola navštívila 30. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2019. Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. V rámci veletrhu, společnost Wienerberger s.r.o., oficiálně vyhlásila a ocenila vítěze celostátního kola 10. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“. V kategorii 3. ročník (projekt rodinného domu) se na 2. místě umístil žák naší školy David Talacko (nyní třída 4.C) a v kategorii 4. ročník (projekt občanské stavby) 2. místo obhájil rovněž žák naší školy Dominik Kvapil (nyní absolvent).

Letní škola BIM modelování v Žatci

V období 12. – 15. 9. 2019 se naše škola zúčastnila 2. ročníku Letní školy BIM modelování v Žatci. Pracovní workshop se konal pod záštitou organizace Cz BIM a jeho cílem bylo pracovat a modelovat podle 3D scanu na objektech Žateckého pivovaru.

Erasmus+: Irská praxe od základu (2. turnus)

Ve druhé půlce května mělo sedmnáct našich žáků ze druhých a třetích ročníků opět možnost vyjet v rámci programu Erasmus+ na třináct dní do irského městečka Mallow v hrabství Cork. Cílem stáže bylo opět vyzkoušet si práci v zahraničních firmách, prohloubit jak receptivní tak produktivní znalost anglického jazyka a poznat kulturu a historii jiné země.

Firmy, které v tomto běhu umožnily žákům absolvovat stáž, byly opět velmi různorodé. Ve velké míře se jednalo o stavební firmy, které se zabývaly např. úpravou terénu, rekonstrukcemi domů i realizacemi nových staveb. Mnoho firem bylo schopné vyjít vstříc poptávce žáků a nabídnout praxi s využitím znalostí nabitých ve škole v rámci předmětů stavitelství, studie a projekt či konstrukce a modelování a zejména aplikaci dovedností souvisejících s programem Autocad a Archicad.

Zájezd do Norimberku

Dne 20.6.2019 škola uspořádala zájezd do Norimberku, kterého se zúčastnilo 49 žáků z různých tříd. Našim průvodcem byl pan Vaněček, který nám řekl spoustu zajímavých informací. V historickém centru města jsme viděli několik památek, např. hrad Norimberk, Dürerův dům, kostel sv. Vavřince, kostel sv. Sebalda, Schöner Brunnen (Krásnou kašnu) a kostel Panny Marie. Průvodce nám zajistil nádhernou prohlídku v kostele sv. Sebalda. Po celou dobu nám přálo počasí a celý zájezd jsme si všichni užili.

Pohár primátora hl. m. Prahy

Dne 10. června 2019 jsme si v Brožíkově sále Staroměstské radnice, z rukou radního hlavního města Prahy, převzali Pohár primátora pro celkového vítěze sportovních soutěží v Praze. Chlapci se umístili na 1. místě (účast 127 škol) a dívky na 3. místě (účast 93 škol). Pražské školy po celý školní rok dostávají body za svou účast a umístění v krajských kolech různých sportovních soutěží.

Celostátní matematická soutěž

Naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků v 27. ročníku Celostátní matematické soutěže studentů SOŠ, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT ve spolupráci s JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy. Gratulujeme!

soutěžní
kategorie
jméno žákatřídaumístěnípočet
soutěžících
IV.Dominik Čapek1.D27.295
IV.Filip Šmida1.A161.295
V.Kamila Urbanová2.E93.268
V.Martina Košťálová2.D103.268
VI.Ondřej Tkáč3.A38.219

Soutěž o nejlepší projekt Porotherm a Tondach

Dne 31. května 2019 odborníci z firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyhodnotili školní kolo soutěže "O nejlepší projekt". Vítězové získávají finanční odměnu a postupují do celostátního kola.
3. ročníky: 1. místo David Talacko 3.C, 2. místo Vladimír Vacík 3.C, 3. místo Štěpán Olšer 3.C. Speciální ocenění Tondach získal David Talacko 3.C.
4. ročníky: 1. místo Dominik Kvapil 4.F, 2. místo Karel Doležal 4.A, 3. místo Daniel Dolanský 4.A.

Soutěž: Architektura Prahy

V pondělí 15.4.2019 se konala tradiční soutěž pro žáky 3. ročníku s výstižným názvem Architektura Prahy. Jako obvykle jsme se sešli u jezdecké sochy sv. Václava pod Národním muzeem. Chladné, bezmračné ráno věstilo pěkný den a opravdu, k poledni teploty vystoupaly na příjemné jarní hodnoty. Pro žáky jsme vybrali osmnáct staveb v centru města a nejbližším okolí. Podmínkou bylo najít alespoň devět z nich, za každé období jedno, a odpovědět na otázky, které se stavby týkaly. Několik otázek bylo zaměřeno i na nedávnou historii a moderní památníky. Podle ohlasů je možno soudit, že ne vždy bylo jednoduché stavby najít a dohledat odpovědi. Na druhou stranu fotografie dokládají, že většina žáků si soutěž užila. Za největší přínos považujeme i to, že se mnozí v Praze "už konečně vyznají". Letošní nejlepší třídou se stala 3.F a nejlepší skupinou žáci Trojan, Dudla, Rudovský, Pour z 3.D. Vyhodnocení a předání cen proběhlo v pátek 26.4.2019.

Juniorský maraton - RunCzech

Juniorský maraton je štafetový závod určený pro střední školy. Družstvo našich žáků (Merkes 3.F, Marhold 2.A, Bucková 2.E, Hušek 1.C, Neveršilová 1.D, Holoubek 1.D, Neuradová 1.B, Štolba 1.C, Mayer 1.D, Shorban 2.C) dne 15.4.2019 zdolávalo maratonskou trať dlouhou 42,125 km a obsadilo 19. místo. Letos se do štafety zapojilo také družstvo učitelů (Blažej, Bosák, Kraják, Grygar, Maršíková). Záštitu nad akcí převzal pan primátor města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib a starosta městské části Prahy 7 Mgr. Jan Čižinský.

Stavby z vlnité lepenky 2019

Naši žáci se zapojili do 13. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky 2019. Letošním tématem je "Vodní nádrž NADĚJE". Mladí stavitelé budou z ekologického obalového materiálu vlnité lepenky stavět přehrady. O titul letos bojuje 28 středních stavebních škol. Na nejlepší studenty čekají ceny v hodnotě 42 000 Kč. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM (tisková zpráva zde). Letošním partnerem soutěže je státní podnik Povodí Odry. Úkolem studentů je navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní hrází pouze z vlnité lepenky. Dominantou modelu musí být přehradní hráz včetně jejího okolí podle zvolené funkce přehrady a zároveň studenti musí v modelu ukázat vnitřní uspořádání stavby.

37. ročník Stavařské laťky

Dne 4.4.2019 se uskutečnil 37. ročník Stavařské laťky (školní sportovní soutěž ve skoku do výšky), které se zúčastnilo 29 chlapců a 14 dívek. Nejvýše skočili: Josef Pánek 2.B (171 cm), Mikuláš Vybíral 3.A (165 cm), Jakub Neumann 3.A (165 cm), Karla Brůhová 3.F (147 cm).

Středoškolská odborná činnost

V letošním kole Středoškolské odborné činnosti, které proběhlo dne 19.3.2019, byla prezentována nejlepší práce žákyně třetího ročníku Kateřiny Dvořákové na téma "Hydrofilní kompozity a architektura". V této práci byla řešena příprava nových materiálů na bázi betonu se zvýšenou schopností adsorpce vody do své struktury s možností jejího uvolnění a ochlazení tak okolí nejenom výparným skupenským teplem ale i teplem desorpčním.

Exkurze: PERI

Firma PERI, založená v roce 1969, je jedním z největších výrobců bednění a lešení na světě. My jsme si mohli prohlédnout její republikovou centrálu v Jesenici u Prahy.

Mezinárodní eTwinning projekt: Eco – House Challenge

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky (ze tříd 1.A, 1.B, 2.D, 2.G a 3.A) zapojilo do mezinárodního projektu, v rámci eTwinningu a STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) platformy, jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria. Projekt je realizován ve vzájemné spolupráci našich žáků a žáků francouzského lycea.

Schola Pragensis 2018

V období od 22.11. do 24.11.2018 se škola zúčastnila 23. ročníku prezentace pražských středních škol na výstavě Schola Pragensis 2018 v Kongresovém centru Praha.

ArchiCAD ve výuce

Na SPŠ stavební Josefa Gočára, ve spolupráci se SPŠ stavební České Budějovice a společností Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA), se dne 20.11.2018 uskutečnilo pravidelné setkání učitelů grafického programu ArchiCAD. Odborníci z průmyslových škol stavebních z České republiky se v naší škole zúčastnili semináře, který nejen rekapituluje principy BIM v podání ArchiCADu a informuje o novinkách ve verzi 22, ale zaměřil se zejména na zodpovězení konkrétních technických otázek. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti z výuky ArchiCADu na školách a společně se zástupci společnosti CEGRA se dohodli na další formě vzájemné podpory.

Vektor sem, vektor tam

Naše škola se zapojila do realizace výukového webináře matematiky. Žáci tří zúčastněných škol měli za úkol představit své znalosti o vektorech s aplikací na studovaný obor. Vektorování bylo určeno nejenom pro učitele a žáky středních škol, ale také pro zájemce z posledních ročníků škol základních.

Historie a urbanismus Dolních Břežan

S kroužkem Procházky za architekturou jsme se koncem září 2018 vydali do atraktivní obce jižně od Prahy, do Dolních Břežan, kde se nás ujal starosta obce Ing. Věslav Michalik, Csc. a v přednáškovém sále nového laserového centra nám ukázal prezentaci o vývoji obce a urbanistickém konceptu.

Stavby z vlnité lepenky

12. ročníku soutěže "Stavby z vlnité lepenky" se zúčastnily týmy žáků z 28 středních stavebních škol. Letos měly za úkol provést a prezentovat návrh nové Národní knihovny. Naši žáci Jakub Slamka (2.F), Charun Jachjajev (2.F) a Kamel Eltifi (3.F) odvedli výbornou práci a v celostátním kole obhájili 2. místo. Všechny finálové modely jsou dočasně vystaveny v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Irská praxe od základu

Škola byla úspěšná v žádosti o grant programu Erasmus+ a získala finanční podporu z prostředků EU na projekt "Irská praxe od základu". Projektu se zúčastní 32 vybraných žáků 2. a 3. ročníku, kteří ve školním roce 2018/2019 absolvují 14 denní odbornou stáž u stavební firmy v irském městě Mallow. Žákům bude zajištěna letecká přeprava z Prahy do Dublinu, ubytování v hostitelských rodinách, strava a pojištění Žáci, kteří se stáže zúčastní, získají hodnotné pracovní zkušenosti ve svém oboru v mezinárodním prostředí, které je obohatí nejen praxí do životopisu, ale i jazykovými znalostmi. Žáci se seznámí s pracovními postupy firem na venkovních stavbách v Irsku, které si pak vyzkouší v praxi realizovat. Očekáváme výrazný posun a zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků a to především zlepšení slovní zásoby, plynulosti v komunikaci a získání sebedůvěry při používání anglického jazyka. Po absolvování stáže budou účastníci více otevřeni nabídkám na mezinárodním trhu práce, a to i díky získání certifikátu Europass Mobility a vypracovanému Europass CV.

Pohár primátorky hl. m. Prahy

To, že Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára žije nejen učením, ale i sportem, je všeobecně známé. Podíváme-li se do historie, opakovaně zaznamenáme vysoké příčky v tradiční soutěži o nejsportovnější školu v Praze. Ale to, co se podařilo ve školním roce 2017/2018, nemá obdoby! Naše škola obsadila 1. místo v soutěži POPRASK o pohár primátorky hl. m. Prahy – a to jak v kategorii chlapců, tak i v kategorii dívek. Poháry našim sportovcům a sportovkyním dne 11.6.2018 slavnostně předal náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek.

Povídání o povolání

Dne 26.4.2018 proběhla ve škole přednáška pro 4. ročníky s názvem "Povídání o povolání aneb jak se připravit na svět zaměstnaných". Základní informace o uplatnění se na trhu práce, jak se prezentovat budoucímu zaměstnavateli, jak vést vstupní pohovor a řadu dalších informací podala studentům zkušená personalistka Bc. Gabriela Bartáková. Po přednášce pak následovala bohatá diskuse na danou problematiku.

Vítězství v soutěži Sollertia

Radní pro oblast školství a evropské fondy Ing. Mgr. Irena Ropková pověřila celkem osm škol k uspořádání dovednostních soutěží Sollertia v různých oborech. Dne 24.4.2018 proběhlo finálové kolo soutěže Sollertia Praha v oboru Stavebnictví. Soutěže se zúčastnily celkem 3 pražské školy. Naší školu reprezentoval čtyřčlenný tým žáků třídy 3.E ve složení Alexandra Kotršálová, Hanka Ranšová, Šimon Řezník, Lucie Staňková. Soutěžící navrhli studii energeticky soběstačného rodinného domu v Praze v Hostavicích. Vytvořili model v měřítku 1:20 sestavený z dílů reprezentující skutečné stavební výrobky (cihelné bloky, kovové armatury, překlady, části krovu, okna, dveře, klempířské výrobky, tepelné izolace atd.). Svůj návrh prezentovali ve finálovém kole a obsadili, stejně tak jako naše týmy v předchozích dvou ročnících této soutěže, 1. místo. Celému týmu gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

V domě dětí a mládeže hl. m. Prahy se dne 23.4.2018 uskutečnilo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. První místo získala práce Tomáše Davídka, žáka třídy 3.B, na téma "Využití betonového kalu". Vítězná práce Tomáše Davídka postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme k jeho vítězství a přejeme hodně úspěchů v další činnosti.

Rozpočtujeme s Callidou

Dne 27.3.2018 se na Stavební fakultě ČVUT konal již 23. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou. Letos se zúčastnilo 11 středních průmyslových škol stavebních z celé republiky. Soutěžící měli za úkol sestavit s použitím programu EuroCALC rozpočet, výkaz výměr, úpravu kalkulace i cenové porovnání různých variant nosného zdiva, podkladních vrstev podlah a vnitřních omítek. Žáci naší školy Patrik Berger a Milan Andrlík ze 4.C se umístili 4. místě.

Celostátní soutěž v projektování

Ve dnech 21.3. až 23.3.2018 se 2 žákyně naší školy zúčastnili 17. ročníku celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech. Soutěž tradičně pořádala Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí 50 žáků z 26 středních průmyslových škol stavebních. Umístění: Lucie Staňková (3.E) - 16. místo, Alexandra Kotršálová (3.E) - 26.místo. V žebříčku škol jsme obsadili 13. místo.

Přednáška: Oblasti využití BIM

Dne 30.1.2018 se v prostorách naší školy uskutečnila přednáška na téma: "Oblasti využití BIM", kterou pro naše žáky uspořádala společnost Skanska a.s. Posluchači byli v úvodu seznámeni s odbornou terminologií, s rozsahem a možnostmi, které BIM nabízí (plánování, realizace, správa budovy). Hlavním tématem bylo využití této technologie v praxi. Příkladem může být zjišťování kolizí, vyhledávání prvků, koordinace na stavbě, 4D plánování, zpracování výkazu výměr, vizualizace, BOZP. Byly promítnuty názorné ukázky používání nových technologií, které mají přímou návaznost na BIM. Například laserové 3D skenování terénu, 3D řízené stavební stroje. Jakým způsobem pracují s touto technologií zaměstnanci společnosti Skanska a.s. během realizace přímo na stavbě? Základním vybavením stavbyvedoucího a stavebního dozoru je tablet, který umožňuje přímou aplikaci BIM v průběhu realizace a nahrazuje tak hledání ve výkresech v papírové podobě. Na naší škole na tuto progresivní BIM technologii, kterou vyučujeme řadu let, klademe velký důraz a to ve všech odborných zaměřeních.

Zelené stavění se Skanskou

Během prosince a ledna se v aule naší školy uskutečnily přednášky na téma "Zelené stavění", které vedl Ing. Karel Fronk, člen představenstva České rady pro šetrné budovy. Žáci třetích a čtvrtých ročníků se od zástupce firmy Skanska a.s., dozvěděli o historii firmy, o jejím působení ve světě a hlavně o jejím vztahu k životnímu prostředí. Tento vztah, kromě jiného zahrnuje vypořádání se s odpady. Stavitelství produkuje ze všech odvětví průmyslu odpadu nejvíce. Dále se firma také zabývá uhlíkovou stopou, kterou po sobě zanechává, což je z hlediska ekologie velice důležité, avšak v České Republice značně podceňované. Doufejme, že na žáky přednáška zapůsobila a ve svém budoucím zaměstnání a životě budou stavět i myslet zeleně. Přece jenom tu planetu máme jen jednu.

Úspěch v soutěži Active House Award - Future Kindergarten 2017

Žáci Jakub Marek a Martin Odehnal ze třídy 4.F reprezentovali školu a získali ocenění poroty ve vysokoškolské mezinárodní soutěži Active House Award, kterou každoročně vyhlašuje firma Velux. Cílem bylo stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti. Žáci navrhli mateřskou školku v oblasti přírodního parku Divoká Šárka u Nebušic. Díky nesplnění podmínky studia na vysoké škole musel být projekt hodnocen mimo soutěž, i přes to v něm porota viděla velké kvality a proto byl oceněn.

Beseda se zástupci Fakulty stavební ČVUT

Poslední týden před vánočními prázdninami zástupci Fakulty stavební ČVUT navštívili naši školu, aby žákům 3. ročníku představili možnosti dalšího studia. Informovali je o studijních oborech, praktických zkušenostech a o výhodách, proč si pro terciární vzdělávání vybrat právě Fakultu stavební ČVUT.

ArcGIS licence pro výuku

Společnost Arcdata Praha s.r.o. poskytla naší škole, v rámci programu „ArcGIS for Schools Bundle“ celosvětové firmy Esri, licence systému GIS (Geografický informační systém) pro výuku. Licence obsahují plné verze softwaru ArcGIS, včetně celé řady rozšíření a nadstaveb, a množství licencí nám umožní ho instalovat na počítače ve všech specializovaných učebnách. Odborná data pro výuku budou získána také z dalších otevřených zdrojů, např. Geoportalpraha.cz, apod. Systém bude použit k výuce ve volitelném předmětu ITS ve 4. ročníku, kde se žáci seznámí s výběrem a vyhodnocováním dat, použitelných jako podklad pro stavební projekty a dokumentaci, např. inženýrské sítě, katastrální mapy a cenové mapy pozemků, ekologické zátěže území,… Dále se naučí vytvářet tematické mapy a zpracovávat jednoduché dotazy databázové a prostorové analýzy. Tyto znalosti mohou v budoucnosti použít např. v projekčních kancelářích, stavebních úřadech, ve státní správě, apod. Také je budou moci využít při dalším studiu na VŠ, kde se systémy GIS běžně vyučují v oborech stavebních, architektury, životního prostředí a krajinářství.

Novinky - co je nového?

Přípravné kurzy

Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, kteří chtějí přijít k centrálně zadávané přijímací zkoušce dobře připraveni, pořádáme přípravné kurzy matematiky a českého jazyka a literatury.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Uzavření školního roku 2020/2021
7:30 Zahájení školního roku 2021/2022
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2020/2021
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2021 - AKCE ZRUŠENA, probíhá výuka dle rozvrhu hodin
Ředitelské volno
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II.
Státní svátek
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
Změna začátku vyučování
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
38. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 29. dubna 2022
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
12:30 Studentský Majáles
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Uzavření školního roku 2021/2022
Zahájení školního roku 2022/2023