Theme 03

Nový školní rok 2017/2018

V novém školním roce otevřeme sedm tříd prvního ročníku. Největší zájem je o architekturu a interiérový design.

více info Theme 03
Theme 01

Tradice a zkušenosti

180 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Přístup do školy o prázdninách

V období prázdnin od 1.7. do 27.8.2017 lze vyřizovat neodkladné záležitosti v kanceláři školy v pracovních dnech od 8 do 12 hodin.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

V Brožíkově síni na Staroměstské radnici se dne 15.6.2017 uskutečnilo slavnostní předání maturitního vysvědčení. Všichni úspěšní absolventi jej obdrželi z rukou vedoucí oddělení regionáního školství Magistrátu hlavního města Prahy paní Bc. Jany Vlásenkové.

2. místo ve sportovní soutěži o pohár primátorky hl. m. Prahy

Škola získala významné ocenění ve sportu. V soutěži POPRASK o pohár primátorky hl. m. Prahy, ve školním roce 2016/2017, naše škola obsadila 2. místo – a to jak v kategorii chlapců, tak i v kategorii dívek. Historicky se jedná o osmé přední umístění naší školy v soutěži s 25 letou tradicí. Potvrzuje se tak, že škola poskytuje žákům nejen dobré podmínky ke studiu, ale také zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Gratulujeme sportovcům, kteří školu vytrvale reprezentovali.

Soutěž o nejlepší projekt Porotherm

Dne 2. června 2017 odborníci z firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyhodnotili školní kolo soutěže "O nejlepší projekt". 1. místo: Jakub Chvátal, 2. místo: Matouš Štancl, 3. místo: Jan Kotvas (všichni ze třídy 3.A, pod vedením Ing. Mrázkové) Žáci vítězných prací získávají finanční odměnu a postupují do celostátního kola.

Úspěch v soutěži Sollertia 2017

Tým žáků ze třídy 2.E ve složení: Denisa Hajdová, Natálie Kopáčková, Alexandra Kotršálová a Šimon Řezník reprezentoval školu a obhájil první místo v dovednostní soutěži Sollertia, kterou každoročně vyhlašuje Hlavní město Praha. Žáci navrhovali rodinný dům o 2 podlažích a navržený RD pak představili a vymodelovali pomocí stavebnice LEGO (model sestavili ve stanoveném limitu ve finálovém kole). Člen poroty pan Ing. arch. Josef Smola z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT při obhajobě práce našich žáků pronesl: "Práce je na úrovni vysokoškolských bakalářských prací. Pokud by se jednalo o bakalářskou práci, měli byste velmi hezkou známku."

Exkurze: Rekonstrukce Národního muzea

V rámci intenzivní spolupráce se společností Metrostav a.s., jsme měli možnost prohlédnout si rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Žáci 4. ročníku se dostali do prostor, kam veřejnost běžně nenahlédne, a se zájmem naslouchali odbornému výkladu v podání pracovníků Metrostavu. Od svého postavení nebyla budova Národního muzea významněji opravována. Poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. Pokud by v brzké době nezačala obnova této výjimečné stavby, hrozilo by jí uzavření z bezpečnostních důvodů. Cílem náročné rekonstrukce je tak zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor. Zhotovitelem stavby je Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s., Průmstav a.s., IMOS Brno a.s.). Více fotografií z exkurze najdete na naší facebookové stránce.

35. ročník Stavařské laťky

Dne 5.4.2017 se uskutečnil 35. ročník Stavařské laťky (školní sportovní soutěž ve skoku do výšky), které se zúčastnilo 32 žáků a 12 žákyň školy. Nejvýše skočili: Josef Pánek 1.C (160 cm), Pavel Skřivan 4.D (170 cm), Karla Brůhová 1.F (155 cm).

Celostátní matematická soutěž

Škola je jedním ze soutěžních středisek kde se dne 31.3.2017 uskutečnil 25. ročník Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol. V kategorii prvních ročníků se stal úspěšným řešitelem Ondřej Tkáč ze třídy 1.A, který se umístil na krásném 23. místě z celkového počtu 310 soutěžících.

Rozpočtujeme s Callidou

Dne 30.3.2017 se na Stavební fakultě ČVUT konal 22. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou. Letos se zúčastnilo 10 středních průmyslových škol stavebních z celé republiky. Soutěžící měli za úkol sestavit s použitím programu EuroCALC rozpočet, výkaz výměr a úpravu kalkulace některých cen základové desky, anglických dvorků podkladních vrstev podlah, vnitřních omítek a zateplení fasády rodinného domu. Další úlohou byl rozpočet náhrady původních omítek za nové sanační omítky renesančního domu v areálu Pražského hradu. 1. místo získali žáci naší školy Katka Pokorná a Vojtěch Tržický ze 4.B. Blahopřejeme!

Úspěch ve sportu

Tým chlapců David Kratochvíl (3.C), David Žaba (3.A) a Jindřich Mrzena (3.C) vyhrál 1. místo v krajském kole sportovní soutěže v silovém víceboji. Na 3. místě se umístil tým dívek Jana Zahradníčková (1.F), Karla Brůhová (1.F), Valentina Zemanová (2.C) a Veronika Švábová (3.F). Všichni se zúčastní celostátního kola v Karviné, kde budou reprezentovat nejen naši školu, ale i celou Prahu. Gratulujeme a budeme držet palce!

Celostátní soutěž v projektování

Ve dnech 22.3. až 24.3.2017 se žáci naší školy Kateřina Brodňanská a Stanislav Holub (oba ze třídy 4.C) zúčastnili 16. ročníku celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech. Soutěž tradičně pořádala Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí 52 žáků z 26 středních průmyslových škol stavebních nejen z ČR, ale i ze Slovenské republiky. Reprezentant naší školy Stanislav Holub se umístil na 10. místě. V žebříčku škol jsme obsadili 9. místo.

Středoškolská odborná činnost

V úterý 21.3.2017 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Žáci řešili a před porotou prezentovali a obhajovali různé technologické problémy ze stavebnictví, eventuálně návrhy nových stavebních objektů či jejich technických úprav. Do soutěže se přihlásilo pět prací, z nichž se na prvním místě umístila práce Matouše Štancla, žáka 3. ročníku, s tématem „Využití cihelného obrusu“, druhé místo obsadila práce autorské skupiny Tomáš Bajer, Tibor Čepička, Oksana Potorocha, žáků 1. ročníku, s tématem „Pozemní sluneční hodiny“. Tyto dvě práce postupují do krajského kola. Další práce se zabývaly např. „Gravitačním rozvodem srážkové vody“, „Návrhem rodinného domu“ a „Ověřováním lepených spojů betonu namáhaných smykem“. Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Maturitní ples

Ve středu 8.3.2017 se ve Velkém sále Paláce Lucerna uskutečnil 82. maturitní ples Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Na maturitním plese proběhla slavnostní imatrikulace žáků prvního ročníku a také tradiční šerpování maturantů.

Prezentace studia geologie na UK

Ve středu 15. února 2017 navštívil školu náš absolvent Michal Roll. Zájemci z řad žáků 3. ročníku se od něj dozvěděli o dalších možnostech studia, tentokrát o studiu geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Žáci si vyslechli informace o výuce oborů a zaměření bakalářského i magisterského studia, o přijímacích zkouškách, průběhu studia, vybavení fakulty, práci v laboratořích, geologických ústavech a výzkumných týmech. Žáky také zajímalo uplatnění v praxi, které v některých oblastech souvisí právě se stavebnictvím.

Plakát maturitního plesu

V soutěži o nejlepší plakát 82. maturitního plesu, který se uskuteční 8. března 2017 v Lucerně, se představilo 7 návrhů. Nejlépe byl ohodnocen plakát žákyně Evy Cahynové ze 2.D.

Procházky za architekturou - DOX

V rámci volnočasových aktivit žáků jsme navštívili DOX - centrum současného umění v pražských Holešovicích. Program byl zaměřen na prezentaci příkladů modernizace a rekonstrukce historických industriálních budov a celkovou revitalizaci bezprostředního okolí. Workshop nabídl žákům také zamyšlení nad dostavbou imaginární tovární budovy. Naši žáci pracovali ve skupinkách jako skuteční architekti a designéři - museli vymyslet koncept, materiál, konstrukci, funkci, zdůvodnit navržený tvar dostavby a obhájit svoji vizi před "investory".

Finanční dar pro organizaci Člověk v tísni

V předvánočním období se zaměstnanci školy scházejí k přátelskému posezení a trošku i zamyšlení nad uplynulým rokem. Je to i příležitost pro naše bývalé kolegy, kteří už si užívají zaslouženého odpočinku, aby se setkali a zavzpomínali. Nedílnou součástí tohoto posezení bývá i předvánoční losování dárků, jehož výtěžek každoročně zasíláme na charitu. Několikrát jsem poslali finanční pomoc organizaci Klokánek v Praze 4, zakoupili kozu pro rodinu v Africe a letos jsme se částku 3700,- Kč rozhodli připsat na účet Člověk v tísni - konkrétně na projekt Postavme školu v Africe. Věříme, že i malý finanční dar přijde vhod a aspoň částečně podpoří dobrou věc.

Zájezd za památkami Vídně

16. prosince se 80 žáků, zejména z prvního a druhého ročníku, vydalo do předvánoční Vídně. Nabitý program zahájili vyhlídkovou jízdou po Vídni, pak už následoval pěší výšlap po městě. Průvodkyně nám ukázaly nejvýznamnější památky vnitřního města, jako jsou Hofburg, pomník Marie Terezie, radnice, katedrálu sv. Štěpána. Procházka skončila u slavné galerie Albertinum, kde byla objednána návštěva výstavy nazvané Od Moneta k Picassovi a Cesty pointilismu. Žáci mohli obdivovat díla Seurata, Signaca, van Gogha nebo Matisse. Nemyslelo se ale jen na památky. Při procházce si mohli žáci užít vánoční atmosféru Vídně na trhu či si mohli nakoupit dárečky v jedné z mnoha vídeňských nákupních galeriích při zpáteční cestě. Během dlouhé jízdy autobusem si žáci 1. ročníků mohli krátit cestu soutěžní hrou z české historie s názvem "O poklad Anežky České". Vítězkou se stala Eliška Havlová ze třídy 1.E.

The Action New Generation

12. prosince 2016 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili multimediálního divadelního představení The Action New Generation, které se konalo v Kongresovém centru Praha a jehož cílem je prevence rizikového chování v silniční dopravě, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Ojedinělost projektu spočívá v tom, že používá moderní komunikační prostředky srozumitelné mladým lidem, jejichž pomocí diváka vtahuje do příběhu a emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Seznamuje s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života. Nesnaží se poučovat o tom, jak se má účastník silničního provozu chovat. Účinkující neurčují divákům pravidla chování. Závěr si vytváří každý sám. Multimediální show nabídla žákům i vyučujícím silný emotivní prožitek, seznámila diváky s reálnými příběhy hasičů, záchranářů, policistů, obětí dopravních nehod i osob v jejich okolí.

Schola Pragensis 2016

V listopadu 2016 se naše škola zúčastnila 21. ročníku prezentace pražských středních škol na výstavě Schola Pragensis 2016, která se uskutečnila v Kongresovém centru Praha. Expozice seznámila zájemce s naší školou a zkušení pedagogové poskytovali informace o škole a o přijímacím řízení.

ArchiCAD ve výuce

Na SPŠ stavební Josefa Gočára, ve spolupráci se SPŠ stavební České Budějovice a společností Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA), se dne 8.11.2016 uskutečnilo další setkání učitelů grafického programu ArchiCAD. Odborníci z průmyslových škol stavebních z České republiky se v naší škole zúčastnili semináře, který nejen rekapituloval principy BIM v podání ArchiCADu a informoval o novinkách ve verzi 20, ale zaměřil se zejména na zodpovězení konkrétních technických otázek - např. kolektivní práce v prostředí Teamwork, doplněk TZB modelář, možnost energetického hodnocení budov, změny v Artlantisu a další. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti z výuky ArchiCADu na školách a společně se zástupci společnosti CEGRA se dohodli na další formě vzájemné podpory.

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Dne 21.10.2016 se vybraní žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Plasích, kterou pořádal výbor o.p. ČSSI Praha ve spolupráci s výborem oblasti Praha ČKAIT.

Navrhni dům z KB-Bloku

Dne 21.10.2016 byly vyhlášeny výsledky odborné soutěže žáků na téma "Navrhni dům z KB-Bloku". Soutěžní práce byly hodnoceny odborníky z firmy KB-BLOK systém, s.r.o. zejména z hlediska správnosti použití sortimentu KB-BLOK, konstrukčního řešení, využití portfolia sortimentu i využití architektonického řešení. Výsledky soutěže: 1. místo - Matyáš Kytka 4.D, 2. místo - Kryštof Eckert 4.D, 3. místo - Patrik Bužga 4.A. Gratulujeme!

Běh Reitknechtkou

Dne 12.10.2016 se uskutečnil 24. ročník běhu Reitknechtkou, kterého se zúčastnili sportovně založení žáci všech ročníků. Dívky 1. ročník (1. Havlíková 1.F, 2. Kajgrová 1.F, 3. Čermákoví 1.C), dívky 2. až 4. ročník (1. Špaková 2.C, 2. Tatíčková 2.C, 3. Tajovská 4.F), hoši 1. a 2. ročník (1. Hoch 1.D, 2. Eltifi 2.F, 3. Svoboda 2.B), hoši 3. a 4. ročník (1. Kutzendörfer 4.A, 2. Müller 4.F, 3. Srnec 4.F). Celková účast: 37 chlapců a 45 dívek.

Aréna pro střední odborné školy

Dne 11.10.2016 se v areálu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára uskutečnila první "Aréna", která je určena pro přihlášené střední odborné školy. Smyslem těchto akcí je provázání teorie vzdělávání se stavební praxí. Žáci se seznámili s výrobním programem a praktickými ukázkami společností BEST, a.s. a Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. Garantem projektu je portál koordinuj.cz a Fakulta stavební ČVUT v Praze.

V září září světlušky

Žáci 3. ročníku se dne 13.9.2016 zúčastnili akce "V září září světlušky". Jejím cílem bylo získat finanční prostředky na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené spoluobčany. O průběhu této sbírky je veřejnost informována i pomocí rozhlasu, který je jednou ze zaštiťujících organizací. Vybraná částka překročila 15.000 Kč, což je několikanásobek oproti minulým letům. Všem zúčastněným děkujeme za smysluplnou aktivitu a reprezentaci školy.

FOR ARCH 2016

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. Celá škola navštívila 27. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016 v pátek 23.9.2016.

Škola je vítězem prestižní ankety Střední Roku 2016

Projektový manažer Asociace Studentů a Absolventů ČR Jan Minařík a ředitelka McPartners s.r.o. Ing. Ivana Malivojevic´ Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára předali titul za 1. místo v hlavním městě Praha v prestižní anketě Střední Roku 2016. Škola titul získala na základě hlasování, které je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo. Ankety se zúčastnilo celkem 126 pražských středních škol.

Návštěva ze Spojených států

Ve středu 15. června naši školu navštívil pan Jamie Gylden ze Spojených států s prezentací pro žáky třetího ročníku v anglickém jazyce. Pohovořil o amerických velkoměstech, národních parcích, svátcích, různých akcentech a o životě studentů v USA. Naši žáci tak měli příležitost nejen si rozšířit své znalosti, ale také si vyzkoušet, jak rozumí rodilému mluvčímu a jak jsou schopni zapojit se do diskuse v cizím jazyce.

Korunovační klenoty

Na den sv. Jana Nepomuckého se část třídy 1.A, s Mgr. Čiperovou, vydala na výstavu českých korunovačních klenotů do Vladislavského sálu na Pražský hrad. Žákům se Svatováclavská koruna moc líbila a byli seznámeni s jejím popisem. Obdivovali také prostory, kde byly klenoty vystaveny – krouženou klenbu Vladislavského sálu a Jezdecké schody. Poté jsme ještě nahlédli do Katedrály sv. Víta a do Plečnikovské zahrady Na Baště. Ač nás cestou k tramvaji zastihlo krupobití, vraceli jsme se obohaceni nezapomenutelným, vlasteneckým zážitkem.

Zábavný den pro přijaté

Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy a našimi současnými žáky jsme pro chlapce a dívky, kteří k nám 1. září 2016 nastoupí do 1. ročníku, připravili zábavný program spojený s informační schůzkou. Sportovní dopoledne se uskutečnilo v režii turnajů ve florbale a stolním tenisu. Po vyhlášení vítězů následoval oběd a několik minut důležitých informací. Obědem se budoucí stavaři posilnili na odpolední strategickou počítačovou hru "Dobyvatel". Těšíme se na setkání v novém školním roce 2016/2017.

Architektura Prahy

V pátek 15.4.2016 se žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili anglické soutěže o architektuře v Praze. Soutěž spočívala v tom, že byly zadané známé stavby v Praze, které měli žáci najít a u každé odpovědět na dvě anglické otázky. Jako důkaz, že tam opravdu byli, se museli před danou stavbou vyfotit. Více zde.

Akreditované konzultační středisko ArchiCAD a Artlantis

Škola se i pro rok 2016 stala akreditovaným konzultačním střediskem BIM softwarových nástrojů ArchiCAD a Artlantis. Akreditaci škola získala od společnosti Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA).

Stavba roku 2015

Po unikátní výstavě ke 150. výročí založení "Spolku architektů a inženýrů v království Českém" byla ve 2. patře školy instalována výstava 23. ročníku prestižní soutěže Stavba roku. Soutěž hodnotí a prezentuje celkovou kvalitu stavby a jakosti dokončeného uceleného stavebního díla. Hlavními organizátory soutěže jsou Nadace ABF, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a.s.

Interview s osobností: Ing. arch. Josef Smola

Naše pozvání přijal pan Ing. arch. Josef Smola, předseda Rady Centra pasivního domu, aby žákům poskytl odbornou přednášku na téma "10" tero zásad pro návrh udržitelných, energeticky efektivních staveb. Josef Smola je jedním z nejznámějších českých architektů a po zajímavé přednášce jsme ho požádali o rozhovor, který si můžete přečíst na této stránce.

Výstava "150 LET SIA" ve škole

Díky mnoholeté spolupráci školy s Českým svazem stavebních inženýrů, který je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v království Českém, byla unikátní putovní výstava instalována i na Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára. Ukázala nám to nejkvalitnější z českého stavitelství a architektury, včetně současných staveb, které nejsou k velké škodě vždy mediálně známé. Do školy se přemístila z Betlémské kaple, která je dnes "národní kulturní památkou" a byla u nás k vidění od 21.11. do 15.12.2015.

Exkurze na pražský Vyšehrad

ČSSI ve spolupráci s ČKAIT zorganizoval exkurzi na pražský Vyšehrad. Exkurze byla určena pro žáky Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára a pro studenty ČVUT z nižších ročníků. Příspěvek Ing. Bc. Mialna Čejky o zajímavé exurzi, která se uskutečnila dne 13. května 2015 si můžete přečíst zde.

Novinky - co je nového?

Třídní schůzky pro 1. ročník

Rodiče žáků prvního ročníku srdečně zveme na první třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 v 17:30 hodin.

Slavnostní vysvědčení

Na Staroměstské radnici se dne 15.6.2017 uskutečnilo slavnostní předání maturitního vysvědčení. Všichni úspěšní absolventi jej obdrželi z rukou vedoucí oddělení regionáního školství Magistrátu hlavního města Prahy paní Bc. Jany Vlásenkové.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Uzavření školního roku 2016/2017
7:30 Zahájení školního roku 2017/2018
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
FOR ARCH 2017 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.G
Adaptační soustředění třídy 1.G
Adaptační soustředění třídy 1.G
13:00 Běh Reiknechtkou 25. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Státní svátek
Schola Pragensis 2017
Schola Pragensis 2017
Schola Pragensis 2017
9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
17:00 Den otevřených dveří II.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2018
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
19:00 Maturitní ples školy (č. 83) v Lucerně
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2018)
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
36. ročník Stavařské laťky
Písemná práce maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.C, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2018
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.C, 4.E
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STA tříd 4.A, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 29. června 2018
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku 2018/2019