Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2019/2020 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Interview s osobností: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

V týdnu od 24.11. do 29.11.2014 se uskutečnila první etapa výměnného pobytu s italskou školou Liceo Scientifico Statale A. Righi. Pro naše a italské žáky jsme připravili bohatý program. Jeho součástí byla také velmi zajímavá přednáška v anglickém jazyce o moderní architektuře v podání Doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc., která přijala pozvání a navštívila naši školu.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. působí na katedře architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze. Připravila několik desítek výstav o české architektuře a architektech 20. století, publikovala nesčetně statí o architektuře, napsala a spolupracovala na přípravě několika knih, od roku 1993 je předsedkyní souteže Stavba roku, pracuje v porotě souteže Wienerberger.

Paní Doc. Ing. arch. Radomíru Sedlákovou, CSc. jsme požádali o krátký rozhovor, který moderoval učitel odborných předmětů a koordinátor nového školního vzdělávacího programu Ing. arch. David Bartoš.

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára letos poprvé představila nové odborné zaměření ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN, které si klade za cíl seznámit žáky se základy projektování a problematikou návrhu interiéru v kontextu s řešením celé stavby.

Jaký názor je vám bližší?
a) Nad interiérem budovy by měl architekt přemýšlet již v prvopočátcích základního konceptu stavby v návaznosti na konstrukční, architektonické a urbanistické řešení stavby jako celku.
b) Dobrý architekt navrhne interiér do jakéhokoliv prostoru. Proto není nikterak zásadní v prvopočátcích stavby uvažovat nad rozvržením vnitřních prostorů, výhledů, průhledů a nad provázaností interiéru s parterem a širším okolím.

To vždy záleží na okolnostech. Při návrhu všech typů staveb by měl architekt již v samotném konceptu uvažovat nad způsobem řešení interiéru a jeho zařízením.

Architekt od samotného počátku ví, že nenavrhuje pouze konstrukci a obálku budovy, ale že je nutné stavbu i zařídit. I při zpracovávání typových projektů domů se vždy uváděly možnosti toho, jak lze prostor zařídit, aby se nestalo, že se vám do prostoru, který má sloužit jako ložnice, nevejde postel nebo vejde, ale ani nedokážete plně otevřít dveřní křídlo.

Architektura se bohužel stává spotřebním zbožím. U některým staveb se dokonce předpokládá, že se do 10-20 let zboří. "Zde máte stavbu, zde je prostor, tak si jej zařiďte". O tom přece architektura nikdy nebyla. Dříve každý architekt stavěl s pocitem, že je to na věčnost. To však již dnes není.

Architekt by měl od samého počátku vědět, proč stavbu navrhuje, jaké prostory tam budou a jakým způsobem budou vybaveny. Komplexní přístup je tedy hned v prvopočátku nezbytně nutný.

Architektura je založena také na detailech. Souhlasíte s tím, že předpokladem architektonicky a funkčně zdařilého návrhu interiéru je velmi důsledné řešení stavebních detailů, znalost konstrukcí, typologie staveb a ergonomie?

Ano. Detail je velmi důležitý. To popsal již Alberti: "Při návrhu stavby se postupuje od celku k detailu".

Jaké jsou vaše zkušenosti s návrhem interiéru?

Když jsem studovala, říkávali nám : "Připravte se na to, že se každý chová tak, že rozumí architektuře a návrhu interiéru, protože každý někde bydlí". Kdysi jsem slyšela od jedné paní, zabývající se zařizováním interiérů, že "obrazy v interiérech se mají měnit po dvou letech". To já bych svůj obraz nikdy z ruky nedala, natož ho měnit.

V prostoru chci bydlet po svém a ne tak jak mi to někdo naplánoval. Připadá mi, že jsme sice opustili typizaci a prefabrikaci ve stavebnictví, ale vnesli jsme si ji do interiéru. Lidé, co vytvářejí interiéry, velmi často předpokládají, že všichni bydlí nebo pracují v kancelářích stejným způsobem. Většina obývacích prostorů je zařízena tak, že se tam můžete najíst, sednout si k televizi, konverzovat s rodinou, přáteli a nic víc. S tím nesouhlasím. Ke každému interiéru a zákazníkovi bychom měli přistupovat individuálně. Zjistit, jak budoucí uživatelé žijí a co od prostoru očekávají.

Co by podle vás nemělo chybět v náplni tohoto zaměření?

Žáci by měli získat základní znalosti, přehled a uvědomit si, jak důležitá je provázanost celého návrhu a to počínaje volbou konstrukčního systému až po tvar kliky u dveří. Měli by vědět, že všichni ti, kteří se podílí na vytvoření stavby (architekt, projektanti různých stupňů, specialisti, stavbyvedoucí, a všichni ti, kteří se na stavbě pohybují) jsou součástí jednoho celku. Všichni jsou stejně důležití a všem by mělo jít o společný celek. Důležité je znát výsledek své práce. Každý by měl mít představu o tom, že interiér je třeba zařídit, a ten kdo jej zařizuje, musí znát jeho možnosti a limity.

Zaměření by mělo dát žákům co nejširší povědomí a naučit je, že se věci vyvíjejí. Znalosti, které zde dostanou, nejsou konečné, k řadě věcem se budou muset vracet, dohledávat si je a aktualizovat.

Jak hodnotíte nové odborné zaměření? Doporučila byste jej žákům, kteří po absolvování střední školy uvažují o studiu na vysoké škole s podobným odborným zaměřením (fakulta stavební, fakulta architektury, vysoká škola uměleckoprůmyslová)?

Zaměření architektura a interiérový design bych doporučila a to nejen žákům, kteří uvažují o studiu na vysoké škole v daném oboru. Myslím si, že vy nejenom vychováváte žáky pro budoucí studium na vysoké škole, ale vychováváte je k bydlení, k užívání staveb a k životu ve stavbách. Dané znalosti by měl mít snad téměř každý.

Jedna studentka architektury se mi nedávno na začátku svého posledního ročníku přiznala, že již ví, že se daným oborem po dokončení studia zabývat nikdy nebude, však že ji studium dalo tak široký rozhled, že bude cestovat po světě a pak se rozmyslí, čemu se bude opravdu věnovat.

Zkrátka výchova k architektuře by měla být součástí základního vzdělávání.

Novinky - co je nového?

Maturitní ples

Srdečně Vás zveme na 84. maturitní ples, který se uskuteční dne 28.3.2019 od 19 hodin ve velkém sále Paláce Lucerna.

Exkurze: PERI

Firma PERI, založená v roce 1969, je jedním z největších výrobců bednění a lešení na světě. My jsme si mohli prohlédnout její republikovou centrálu v Jesenici u Prahy.

Mezinárodní projekt

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky zapojilo do mezinárodního projektu jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Uzavření školního roku 2017/2018
7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
FOR ARCH 2018 - celá škola
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2018
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
Ředitelské volno
37. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL
Písemná maturitní práce z ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Zahájení školního roku 2019/2020