Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2019/2020 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Interview s osobností: Ing. Martin Perlík

Rádi bychom Vám představili pana Martina Perlíka, stavebního inženýra, absolventa Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára a projektanta rekonstrukcí rodinných domů a bytů, který v roce 2016 získal titul Živnostník roku Hlavního města Prahy.

Jaká byla vaše cesta od studenta stavební průmyslovky k projekční praxi?

Gočára jsem začal studovat v roce 1993, byli jsme první ročník po přestěhování do nové budovy ze Zborovské, kde jsem ještě dělal přijímačky. Odmaturoval jsem v roce 1997. Ze školy vzpomínám hlavně na laboratoře, kde jsme třídili frakce kameniva nebo vyráběli a následně lámali betonové trámky. A také na praxe. Budova školy byla úplně nová a tak jsme toho kolem ní hodně dodělávali, například opěrné zdi u vstupu na školní pozemek.
Na tyto předměty vzpomínám hlavně proto, že se v nich už na vysoké škole nepokračovalo. Tam se rozvíjely spíše teoretické předměty, jako stavební fyzika nebo stavební mechanika.

Průmyslovka mi tedy dala hlavně praktické základy. Vysoká škola byla více o výpočtech a rozšiřování rozhledu po dalších oborech. Vysokou školu jsem ukončil v roce 2003. Když se podívám zpět po 13 letech projektantování, tak hlavní přínos obou škol vidím právě v rozhledu po širokém spektru stavařiny a hlavně po principech, jak funguje dům. Ať už z hlediska dispozic, tepelné techniky nebo zakládání. Co jsem naopak nikdy nevyužil jsou integrály, derivace a další matematické výpočty. S těmi si poradí výpočetní programy.

Jsem ze stavařské rodiny, můj otec studoval na Zborovské 20 let přede mnou a učili nás i někteří společní kantoři. A já jsem s ním po vysoké škole začal spolupracovat.

Praxe projektanta se od školy hodně liší. Hlavně v prioritách. Projektu jednoho rodinného domu nemohu dát celý rok a obvykle pracuji na několika projektech zároveň. Také problémů, kterým jsem ve škole mohl věnovat několik dnů nebo i týdnů, obvykle musím stihnout vyřešit několik za den. Zároveň jsem na volné noze a tak kromě samotného projektování sháním zakázky, komunikuji se zákazníky, řeším marketing a finance. Na první pohled to nijak náročně nevypadá, ale zabere to skoro stejně času jako kreslení výkesů.

Specializujete se na rekonstrukce. Proč?

Asi před čtyřmi lety jsem si uvědomil, že mě nejvíc baví pracovat se starými stavbami. Nebylo to zas takové překvapení, už při vysoké škole jsem pomáhal na akcích Hnutí Brontosaurus opravovat hrady a zámky, jen jsem si musel uvědomit, kam mě táhne srdce. Dobrá zpráva pro mě byla, že se této oblasti moc projektantů systematicky nevěnuje. Špatná zpráva je, a to je důvod, proč se tomu nevěnují, že se starým domem je daleko více práce než s novostavbou, protože musíte navazovat na původní zdivo a stropy, o kterých často ani přesně nevíte z jakého jsou stavebního materiálu.

Já v tom ale vidím něco víc. Novostavby se většinou staví na prázdném pozemku, kde bylo dřív pole nebo louka. Je to nejméně pracné. Ale ta louka bude alespoň dalších 100 let zastavěná a tím o ni přijdeme. Zároveň staré domy zůstávají prázdné a chátrají. Obyvatel v Česku zas tak moc nepřibývá. Můj ideál je buď starý dům zrekonstruovat, někdy to ale nejde nebo nemá smysl, nebo dům zbourat a postavit na jeho místě nový. Staré domy většinou stojí i na lepších pozemcích blíže středu obce. Prázdné pozemky pro nové domy zbývají na periferii.

Z tohoto pohledu bych mohl projektovat i novostavby, ale i tak zůstávám u domů, které se přestavují. Zúžení záběru mi totiž umožnilo se do problematiky starých domů lépe ponořit.

Setkáváte se u starých domů s nějakými zajímavými problémy?

Je zajímavé srovnání, jak se staví teď a jaké to bylo před 100 lety. Tenkrát stavitelský mistr dům navrhl a postavil, celá projektová dokumentace byla na dvou listech papíru, to stačilo pro rodinný dům i pro činžák na Vinohradech. Teď je složka s dokumentací tlustá několik centimetrů a na přípravě stavby se podílí spousta specialistů.

Hodně problémů vychází ze současné složitosti, rychlého rozvoje oboru v posledních letech a kolize starých stavebních postupů s novými. Zároveň se mluví o tom, jak se v současnosti staví nekvalitně, ale to není nic nového. Když stavěl domy prvorepublikový developer, také se snažil co nejvíce ušetřit a když stavěl člověk sám pro sebe, tak je takový dům velmi dobře postavený, stejné to je i nyní. S tím se často setkávám, když posuzuji stav starého domu. Dva na první pohled podobné domy mohou mít úplně rozdílnou kvalitu stavění.

Hlavní problém, který řeším je dilema majitele, zda dům zbourat nebo zachovat a zrekonstruovat, případně v jakém rozsahu. Slabinou domů jsou často pozdější rekonstrukce, zvláště svépomocné přístavby ze 70. a 80. let minulého století. Ty je někdy lepší úplně zbourat a postavit znovu než vymýšlet, jak je vyspravit. Mají totiž často velmi nízké stropy, poddimenzované stropní konstrukce, nebo se odtrhávají od původního domu.

V roce 2016 jste získal titul živnostníka roku Hlavního města Prahy. Co stálo za vaším úspěchem?

Já v tom vidím jako výsledek dlouhodobé systematické práce. Na téma rekonstrukcí se dívám z různých stran a důležitá je pro mě i osvěta veřejnosti. Kromě hlavní odborné činnosti, tedy projektování rekonstrukcí a posuzování stavu domu nebo bytu před nákupem se zabývám i publikační činností. Píšu pravidelně články na svůj velmi čtený blog o rekonstrukcích (www.perlikprojekce.cz/blog), pro iDNES.cz a další média a jsem autorem knihy Rekonstrukce rodinného domu. Kromě toho přednáším a pořádám seminář pro lidi, kteří se chystají rekonstruovat vlastní dům. Nyní píši druhou knihu na téma Jak vybrat dům, ta by měla vyjít na podzim 2017.

Jak vidíte rozvoj stavebnictví do budoucna?

V oblasti rekonstruování rodinných domů, vidím tu hodně výzev, které nás čekají a nové obory, které se otevírají. Domy se rekonstruují v cyklu jedné generace, to je přibližně 30 let. V současnosti jde převážně o stavby postavené z pálených cihel, které mají velkou únosnost, můžeme si dovolit do nich bourat otvory a oslabovat je rozvody sítí. Brzy se ale začnou rekonstruovat porevoluční domy postavené z křehčích a tedy i méně únosných keramických bloků. U nich je třeba daleko více přemýšlet nad tím, co unese zbylá zeď a ostění otvorů zesilovat. Přibyly také stovky nových stavebních materiálů, ke každému bude třeba přistupovat trochu jinak. Dále je tu zateplení, co s domy obalenými 5-8 cm polystyrenu, když současný standard je někde na trojnásobku a bude narůstat? Je lepší polystyren odstranit, nebo přidat další vrstvu?
Předpokládám také, že poroste tlak na rekonstruování starých domů, čistě proto, že bude ubývat vhodných stavebních pozemků.
V oblasti novostaveb je otázka, zda se nezačne více šířit 3D tisk, který se nyní využívá v zahraničí zatím spíše experimentálně. Pokud se prosadí, může stavební obory úplně proměnit.
Důležité je také téma inteligentních domů a zabezpečení, aby takové domy nebyly díky ovládání přes internet snadno napadnutelné. Výzev je před námi hodně a to je dobře.

Považuji za důležité sledovat nové trendy, protože současní prváci, pokud půjdou na vysokou školu se dostanou do praxe až za 10 let, tedy v době, kdy to co je nyní považované za nepravděpodobnou budoucnost, bude už běžná realita.

Novinky - co je nového?

Maturitní ples

Srdečně Vás zveme na 84. maturitní ples, který se uskuteční dne 28.3.2019 od 19 hodin ve velkém sále Paláce Lucerna.

Exkurze: PERI

Firma PERI, založená v roce 1969, je jedním z největších výrobců bednění a lešení na světě. My jsme si mohli prohlédnout její republikovou centrálu v Jesenici u Prahy.

Mezinárodní projekt

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky zapojilo do mezinárodního projektu jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Uzavření školního roku 2017/2018
7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
FOR ARCH 2018 - celá škola
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2018
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
Ředitelské volno
37. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL
Písemná maturitní práce z ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Zahájení školního roku 2019/2020