Theme 03

Tradice a zkušenosti

181 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2019/2020 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Procházky za architekturou

Kroužek "Procházky za architekturou" je pro všechny žáky, kteří se chtějí o architekturu hlouběji zajímat. Pro všechny, kterým nestačí vidět stavby při promítání ve výuce, ale chtějí je doslova zažít a prozkoumat na vlastní oči.

Názornou formou si žáci rozšíří znalosti o architektonických slozích a stylech, naučí se je poznávat v terénu, pochopí vztahy mezi stavbou a architektem, uvidí genia loci daných míst. Tyto nové poznatky uplatní nejen na naší škole, ale i při přijímacích zkouškách na školy vysoké a v neposlední řadě také v osobním životě a rozvoji. Procházky za architekturou budou probíhat jednou až dvakrát do měsíce ve všední den po výuce nebo o víkendu. Zájemci se s předstihem dozví plánované termíny a témata jednotlivých procházek a je jen na nich, jestli budou mít o akci zájem, protože přihlášení je nezávazné.

Z našich procházek za architekturou

Historie a urbanismus Dolních Břežan

S kroužkem Procházky za architekturou jsme se tentokrát vydali do atraktivní obce jižně od Prahy, do Dolních Břežan. Procházku naplánovala kolegyně Eva Maňhalová a abych se přiznala, vůbec jsem netušila, do čeho jdu. Když jsem se rozhlédla po náměstí, úpravě zeleně i veřejného prostranství, nových budovách, starších opravených stavbách nebo městském mobiliáři, měla jsem pocit, že jsem v přátelském, kultivovaném, civilizovaném, kulturním, přitom vlastně venkovském prostředí, které je velice citlivě navrženo. Dovolte mi krátké zamyšlení, které se odkazuje na vize socialistických utopistů-urbanistů: "Člověka je možné změnit k lepšímu díky kvalitnímu životnímu prostředí." V této obci to rozhodně platí, nevšimla jsem si počmáraných zastávek autobusů, vizitek sprejerů, rozkopaných odpadkových košů nebo zákoutí, do kterých se člověk bojí podívat. Prohlídka začala v místním informačním centru, kde je 3D kino s krátkým filmem o historii keltského oppida Závist. Dokladem pravěkého a starověkého osídlení jsou nesčetné archeologické nálezy koster, keramických nádob, zlatých mincí zvaných duhovky, šperků, nebo kamenných, kostěných a kovových nástrojů. Dále jsme měli možnost krátkého zastavení v novorománské kapli. Poté se nás ujal starosta obce Ing. Věslav Michalik, Csc. a v přednáškovém sále nového laserového centra nám ukázal prezentaci o vývoji obce a urbanistickém konceptu. S ním jsme také prošli kousek města přes nový Keltský park, který odkazuje na historii a zakomponovává do nové struktury města keltskou spirálu, kříž s kruhem a dubové dřevo jako keltský posvátný strom. Vedle parku jsou nové řadové domy s oplocením z gabionů, na náměstí jsou stromy, vodní prvky, loubí s přístupem do obchodů a kaváren, byty pak mají balkony nebo lodžie přivrácené do veřejného prostoru. Jako perlička na závěr byla prohlídka nové sportovní haly u základní školy. Je od architektonické kanceláře Sporadical, tvar budovy je rotační elipsoid a i když to zní možná trochu extravagantně, hmota je naprosto přirozená, organická s hliníkovým obkladem ve tvaru šindelů. Povrch fasády tak vypadá jako šupiny velkého zvířete. Prosvětlení interiéru je díky mnoha světlovodům velice příjemné a to samé platí o akustické pohodě. Uvnitř dominuje minimalismus pohledového betonu a dřevěného obložení.
Tereza Pohanová

Dům U Kamenného zvonu

V předvánočním čase jsme navštívili jednu z nejstarších budov zdobící Staroměstské náměstí - Dům U Kamenného zvonu. Známé prvky na fasádě jako okna s lomeným obloukem, kamenná kružba s jeptiškami, zbytky fiál a krabů nám hned napověděly, že se jedná o gotické tvarosloví, ale dům má dlouho historii, takže to není zdaleka tak jednoduché. Průvodkyně nám nakonec prozradila, jak to s osudem domu bylo. Měšťanská středověká residence sloužila od 1. pol. 14. stol. pro ubytování členů dvora (Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského). Od 15. stol. probíhaly přestavby v duchu renesance a později v duchu baroka, takže původní gotický vzhled zcela vymizel. Nikdo z obyvatel netušil, že má například obytný pokoj v místnosti původní královské oratoře. Až ve 20.stol. při plánované rekonstrukci se náhle gotické fragmenty začaly objevovat a restaurátoři v tomto domě našly doslova středověký poklad tesaný do kamene. Mohla být tedy zahájena gotizující přestavba a navrácení domu do jeho původního vzhledu (kromě podsebití je téměř vše tak, jak bylo před sedmi sty lety). Dnes je v domě kavárna, výstavní a přednáškové prostory, ale od sklepení, přes točité schodiště, až k původnímu reprezentačnímu sálu se krásný gotický sloh nedá popřít.

Výstava studia ZHA

Kroužek Procházky za architekturou nás zavedl do galerie Jaroslava Fragnera u Betlémské kaple, kde je umístěna mimořádná výstava doposud nezrealizovaných staveb britského studia ZHA, které založila proslulá dáma architektury Zaha Hadid. Její práce jsou typické použitím ostrých úhlů, nakloněných rovin a visutých konzol, jejichž vzhled nás nechává ve stálém napětí - tak vyjadřuje dekonstruktivistický směr její tvorby. Další její práce se dotýkají organických tvarů architektury, na kterých se neváhá inspirovat motivy z říše rostlin nebo splývajícími ladnými křivkami vlnící se vody. Taková byla tvorba Zahy Hadid. Možná se i v Praze dočkáme návrhu revitalizace okolí Masarykova nádraží a autobusového nádraží Florenc, protože plány jsou zatím přichystané na papíře a ve formě modelu.

Šternberský letohrádek v Troji

Poslední procházka ve školním roce 2016/2017 nás zavedla k perle vrcholného baroka v Čechách, Šternberskému letohrádku v Troji. Vše, co jsme se učili v hodinách architektury jsme konečně mohli vidět na vlastní oči - park francouzského typu s geometrickým řešením cestiček a sestříhanými keři, průhledovou osu až na Pražský Hrad, barokní sochařské umění, monumentální oválné schodiště, pilastry, volutové tvary, mušle, oslňující iluzionistickou výmalbu hlavního reprezentačního sálu a nespočet terakotových váz s rostlinnými motivy. Zámek a upravená zahrada působí doslova na všechny smysly návštěvníka. Byl to krásný a uklidňující zážitek, který nás vytrhl z ruchu města a i trochu od starostí běžného školního dne.

Osada Baba

Neděle není jen ideálním dnem pro sváteční oběd, ale také pro procházku. A co by to bylo za procházku bez architektury? Odpoledne tedy vyrážíme s partou nadšenců obdivovat krásy unikátní pražské funkcionalistické osady Baba nacházející se v Dejvicích nad Juliskou. Díky průvodkyni ze spolku "Praha neznámá" se prakticky o každé vile, jejích majitelích a staviteli něco dozvídáme. Když se po první světové válce začíná ve světe rozmáhat funkcionalismus, ani Praha nezůstává pozadu. Zásady formulované Le Corbusierem v roce 1927 jsou na Babě uplatněné doslova na každém kroku. Přes třicet vil nese shodné znaky moderního směru, jako je plochá střecha, železobetonový skelet, pásové okno, obytná terasa, balkon se zábradlím jako ze zaoceánského parníku, čistá fasáda bez zbytečného dekoru a to nejlepší nakonec - úchvatný výhled na Prahu. Mezi vynikající stavitele z tehdejšího Svazu československého díla patřil Pavel Janák, Ladislav Žák, Evžen Lihnart a náš Josef Gočár (vila Glücklich, vila Mojžíš-Lom, dům Kytlica a dům Maule). Do vily Uhlíř nás dokonce majitel pustil a ukázal nám původní kotel na uhlí a terasu. Z křesla na zahradě může den co den pozorovat panorama s Pražským Hradem. No není to krásné místo pro život?

DOX - centrum současného umění

Industriální budova sloužila v minulosti jako továrna na stroje. V roce 2002 jí zakoupil ve zchátralém stavu Leoš Válka a rozhodl se o revitalizaci na multifunkční výstavní prostor, který by sloužil jako galerie současného umění. Přestavba proběhla pod taktovkou architekta Ivana Kroupy. Žáci byli seznámeni s procesem revitalizace tovární budovy na víceúčelový prostor, obdivovali čisté linie a hledali stopy původní architektury. Dále byl program zaměřen na prezentaci dalších skvělých příkladů modernizace a rekonstrukce historických industriálních budov a celkovou revitalizaci bezprostředního okolí. Workshop nabídl žákům také zamyšlení nad dostavbou imaginární tovární budovy. Naši žáci pracovali ve skupinkách jako skuteční architekti a designéři - museli vymyslet koncept, materiál, konstrukci, funkci, zdůvodnit navržený tvar dostavby a obhájit svoji vizi před "investory".

Dům U Černé Matky Boží

Vrcholné dílo české kubistické architektury. Dům byl vystavěn v letech 1911–1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára. Nachází na Starém Městě mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem. Název pochází od barokní sošky, která je umístěna na jeho nároží.

JK OK ∞ Nekonečno Jana Kaplického

U příležitosti 80. výročí narození Jana Kaplického jsme v Tančícím domě navštívili unikátní výstavu věnovanou tvorbě tohoto vizionářského architekta a designéra.

Karlův most

Procházkou na Karlův most jsme si prohlédli Staroměstskou mosteckou věž, sochu sv. Jana Nepomuckého a Bruncvíka a také jsme zavítali do muzea Karlova mostu, kde jsme se více dozvěděli o této středověké stavbě a měli jsme možnost vstoupit do života našich předků.

Zajímavá témata

Dny otevřených dveří

Zájemce o naši školu zveme na dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech: čtvrtek 22.11.2018, čtvrtek 6.12.2018, čtvrtek 10.1.2019, středa 30.1.2019 - vždy od 17:00 hodin. Na setkání se těší žáci a pedagogický kolektiv.

Studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví

Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, včetně možnosti podnikání podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a také pro činnost v oblasti správních institucí. Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu na vysokých školách především technického směru, zejména stavebního zaměření včetně architektury.
Uchazeči o studium mohou vybírat ze tří odborných zaměření oboru: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design.

Novinky - co je nového?

Schola Pragensis 2018

V období od 22.11. do 24.11.2018 se naše škola zúčastní 23. ročníku prezentace pražských středních škol na výstavě Schola Pragensis 2018 v Kongresovém centru Praha.

Běh Reitknechtkou

Dne 9.10.2018 se uskutečnil 26. ročník běhu Reitknechtkou, kterého se zúčastnilo 51 chlapců, 19 dívek.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Uzavření školního roku 2017/2018
7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
FOR ARCH 2018 - celá škola
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2018
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
Ředitelské volno
37. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Zahájení školního roku 2019/2020