Theme 03

Tradice a zkušenosti

183 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Celostátní kolo školního roku 2019/2020

V celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger s.r.o. zvítězil a na 1. místě se umístil náš žák 4. ročníku Tomáš Bajer. 3. místo ve stejné kategorii obhájil žák David Talacko. Tomáš Bajer soutěžil s ročníkovou prací na téma "Polyfunkční centrum pro mládež". Jedná se o inovativní objekt kombinující prostory ke studiu, volnočasové aktivity a kulturu v rámci jedné budovy. Představení vítězného projektu ve formě grafického panelu nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Konzultantem jeho práce byla Ing. Martina Věžníková. Gratulujeme!

Školní kolo školního roku 2019/2020

Dne 29. května 2020 odborníci z firmy Wienerbergers.r.o. vyhodnotili školní kolo soutěže "O nejlepší projekt". Žáci vítězných prací získávají finanční odměnu a postupují do celostátního kola.

místojméno žákatřídanázev projektukonzultant
Nejlepší projekt rodinného domu - 3. ročník
1.Adam Cvrček3.DRodinný důmIng. Bc. Kateřina Mrázková
2.Adriana Avram3.GRodinný důmIng. Bc. Kateřina Mrázková
3.Martin Hončák3.GRodinný důmIng. Bc. Kateřina Mrázková
Nejlepší projekt občanské stavby nebo bytového domu - 4. ročník
1.Vladimír Vacík4.CPolyfunkční důmIng. Bc. Kateřina Mrázková
2.Tomáš Bajer4.DPolyfunkční centrum pro mládežIng. Martina Věžníková
3.David Talacko4.CKavárnaIng. Bc. Kateřina Mrázková
Speciální ocenění Tondach - 3. ročník
1.Adam Cvrček3.DRodinný důmIng. Bc. Kateřina Mrázková
Speciální ocenění Tondach - 4. ročník
1.Karolína Jančáková4.ERodinný dům s provozovnouIng. Helena Malínská

Celostátní kolo školního roku 2018/2019

Během prázdnin proběhlo vyhodnocení celostátního kola 10. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“, pořádané společností Wienerberger s.r.o.. V kategorii 3. ročník (projekt rodinného domu) se na 2. místě umístil žák naší školy David Talacko (nyní třída 4.C) a v kategorii 4. ročník (projekt občanské stavby) 2. místo obhájil rovněž žák naší školy Dominik Kvapil (nyní absolvent). Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v expozici Wienerberger na stavebním veletrhu FOR ARCH. Soutěžící svým umístěním prokázali značné odborné znalosti. Gratulujeme!Soutěž o nejlepší projekt Porotherm

Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.


Soutěž je určena žákům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území České republiky a je vyhlašována pro dvě soutěžní kategorie:
I. projekt rodinného domu (žáci 3. ročníků)
II. projekt občanské stavby (žáci 4. ročníků)

Soutěž se vyhlašuje podle počtu kol jako dvoukolová. V 1. kole budou posuzovány všechny přihlášené soutěžní práce odpovídající pravidlům soutěže a budou vyhlášeny vždy tři vítězné práce v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Porotherm). Zároveň bude v rámci speciálního ocenění vyhlášen jeden vítězný projekt s použitím produktů Tondach v každé soutěžní kategorii na každé škole (Tondach). Výběr vítězných prací 1. kola provedou společně zástupci jednotlivých škol (ředitel školy nebo jeho zástupce a příslušný odborný pedagog) se zástupci společností Wienerberger s.r.o. a Tondach Česká republika s.r.o. Do 2. kola postoupí tři vítězné práce z 1. kola v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Porotherm) a jedna vítězná práce v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Tondach). Z těchto budou vybrány tři vítězné projekty pro každou ze dvou soutěžních kategorií (Porotherm) a jeden vítězný projekt s použitím produktů Tondach v každé ze dvou soutěžních kategorií (Tondach). Výběrem prací v 2. kole se bude zabývat odborná porota.

Rozsah soutěžní práce

1) půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví)
2) kladecí výkres stropu – pokud to konstrukce stavby umožňuje
3) řez budovou
4) pohledy
5) detaily
6) pro studenty 4. ročníků vizualizace navrženého objektu (pro studenty 3. ročníků nepovinná, ale doporučená)
7) výkres střechy a detail, návrh typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu). U skládané střešní krytiny je povinností použití výrobků značky Tondach.
8) grafický panel – v případě postoupení do druhého kola soutěže musí student připravit grafický panel, specifikace viz níže.

Formát soutěžní práce

1) ruční nebo počítačové zpracování
2) měřítko 1 : 50, detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce
3) výkresy na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír)
4) dokumentace poskládána do desek formátu A4

Další pravidla

Projekty musí být zpracovány s maximálním použitím produktů Porotherm a Tondach (pokud to stavba umožňuje) včetně typových detailů a konstrukčních řešení. U skládané střešní krytiny je povinné použít výrobky značky Tondach. V případě, že účastník soutěže rozpracovává již existující dispoziční řešení, je povinen tuto skutečnost uvést v přihlášce, včetně autora originálního projektu (architekt, projektant; je-li tato informace veřejně dostupná) a zdroje, ze kterého originální projekt pochází (např. odkaz na webové stránky; povinné).

Soutěžní práce budou škole odevzdány v originále a v tištěné podobě. Pro účely vyhodnocení 1. kola budou práce shromážděny u uvedené určené osoby na jednom místě v příslušné škole. Pro vyhodnocení 2. kola zašle škola vždy první tři vítězné práce v obou soutěžních kategoriích (Porotherm) a jednu práci oceněnou v rámci speciálního ocenění Tondach v obou soutěžních kategoriích (Tondach) na adresu sekretariátu soutěže. Po vyhodnocení budou originály soutěžních prací navráceny zpět do škol. Soutěžící podáním soutěžní práce do této soutěže tímto vyslovuje svůj souhlas s podmínkami soutěže a s nakládáním s jeho projektem dle těchto pravidel.

Kritéria hodnocení

  • technická úroveň zpracování dokumentace
  • grafická úroveň zpracování dokumentace
  • celkové prostorové a funkční řešení díla
  • originalita stavebně-technického řešení
  • rozsah a způsob využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu (konstrukční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.)
  • rozsah využití výrobků firmy Tondach při konstrukčním řešení projektu (pokud to stavba umožňuje, tj. stavba má šikmou střechu – střecha, detaily apod.)

Chcete vědět víc?

Stáhněte si: pravidla soutěže, přihlášku do soutěže.

Novinky - co je nového?

BIM Akademie 2021

Během 10 denní soustředěné praxe si žáci vyzkouší týmovou spolupráci na projektu pasportu objektu s důrazem na jeho zpracování metodou BIM. Vlastnímu 3D/BIM modelování budou předcházet ukázky zaměření objektu pomocí různých geodetických metod. Od těch tradičních až po ty nejmodernější.

achiv novinek

Kalendář školního roku

14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
ZRUŠENO: 17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška tříd 4.F, 4.G
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 14. května 2021
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku 2021/2022