Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2020/2021 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlašuje pro žáky volný den 30. ledna 2020.

Zájezd pro žáky: York a Lake District

Termín: 21.10. – 27.10.2020
1. den: Odjezd z České republiky ve večerních hodinách.
2. den: Dopoledne procházka Amsterdamem (Dam, Damrak, Královský palác, Bekynáž, Květinový trh, Oude Kerk..), poté projížďka na lodi slavnými amsterdamskými grachty /komentovaná/. Odpoledne nalodění na trajekt do Newcastelu a ubytování v kajutách.
3. den: Dopoledne připlutí do Anglie a zastávka u Hadrians Wall, zdi, která po 300 let tvořila hranici Římské říše. Odpoledne prohlídka Durhamu, malebného města, které se pyšní skvostnou katedrálou. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Yorku.
4. den: Celodenní výlet do oblasti Lake District. Dopoledne zastávka u Castlerigg Stone Circle a poté návštěva městečka Keswick, kde se nachází jedno z nejkrásnějších anglických jezer Derwenwater. Odpoledne projížďka lodí po jezeře Windermere. Večer návrat na ubytování.
5.den: Dopoledne výlet do oblasti Howardian Hills a návštěva jednoho z nejkrásnějších zámku Anglie – Castle Howard. Odpoledne návrat do Yorku, který býval hlavním městem severu. Návštěva Yorkminsteru, gotické katedrály s e středověkými vitrážemi. Po prohlídce procházka historickým centrem a uličkami The Shambles. Večer návrat na ubytování.
6.den: Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, Parliament, Buckinghamský palác, Trafalgar Sq., Piccadilly Circus, Covent Garden…). Odpoledne procházka po Oxford Street k Hyde Parku (alternativně návštěva Madame Tussaud´s). Večer projížďka na London Eye. Večer návrat zpět do ČR
7. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Letáček zájezdu s přihláškou si můžete stáhnout zde (klikněte na odkaz). Další podrobnosti Vám sdělí a přihlášky přijímá Mgr. Čiperová, kancelář č. 259, e-mail: ciperova@spsgocar.cz.

Lyžařské kurzy

Žáci 2. a 3. ročníku se pod vedením pedagogického dozoru a zkušených sportovních instruktorů zúčastní týdenního lyžařského kurzu, který se uskuteční na školní chatě v Krkonoších. Žáci jsou rozděleni do 6 turnusů takto: I. turnus 13.1. - 18.1.2020 (3.D), II. turnus 20.1. - 25.1.2020 (2.D + 2.F), III. turnus 3.2. - 8.2.2020 (2.B), IV. turnus 10.2. - 15.2.2020 (2.A), V. turnus 2.3. - 7.3.2020 (2.E), VI. turnus 9.3. - 14.3.2020 (2.C). Odjezd autobusem v pondělí v 8:00 hodin od stanice metra "C" Nádraží Holešovice, návrat v sobotu kolem 16. hodiny tamtéž.

DenDopolední programOdpolední programVečer
1.Odjezd z Prahy, ubytováníBěžecký výcvikInformace o průběhu kurzu, poučení o bezpečnosti
2.Výcvik ve sjezdovém lyžování, popř. snowboard (Portášky)Přednáška: Mazání lyží
3.Výcvik ve sjezdovém lyžování, popř. snowboard (Pec pod Sněžkou)Přednáška: Nebezpečí hor, první pomoc
4.Výcvik v běžeckém lyžováníOdpolední volnoPřednáška: Technika lyžování
5.Výcvik ve sjezdovém lyžování, popř. snowboard
(Pec pod Sněžkou / Černá Hora)
Přednáška: Lyžařská výzbroj
6.Závěrečný úklid chatyOdjezd do Prahy 

Denní řád: 7:00 budíček a snídaně, 8:30 - 12:00 dopolední výcvik, 12:00 - 13:30 oběd a odpolední klid, 13:30 - 16:30 odpolední výcvik, 16:30 - 18:30 večeře, 18:30 - 19:45 informace a přednáška, 19:45 - 21:30 osobní volno a druhá večeře, 22:00 večerka.

Exkurze: Polyfunkční dům ve Vysočanech

Dne 12.11.2019 žáci 3.ročníku navštívili rozestavěnou novostavbu polyfunkčního dům, který vzniká na pozemku trojúhelníkového půdorysu mezi ulicemi Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda nedaleko nákupního střediska Harfa a O2 Arény. Projekt vytvoří zcela nový uliční blok, s téměř 200 byty a reprezentativními obchodními prostorami na Českomoravské ulici. Stavba je v současné době ve stádiu dokončené hrubé stavby. Žáci byli seznámeni vedením stavby se založením objektu. Navštívili jsme garáže, kde probíhala instalace páteřních rozvodů technického vybavení objektu, a seznámili jsme se s proudovou metodou výstavby při dokončování jednotlivých bytů. Viděli jsme jednotlivé byty v různých fázích jejich dokončení. Přínosná pro žáky byla také informace o náročnosti koordinace prací a dodržování termínů, aby byl splněn základní cíl – dokončit dílo v předepsané kvalitě k dohodnutému termínu dokončení.

Zájezd do Dessau – 100 let Bauhausu

Dne 11. října 2019 jsme vydali v brzkých ranních hodinách směrem k německé hranici. Naším cílem bylo saské město Dessau; česky Desava. Toto město se stalo ve dvacátých letech sídlem školy Bauhaus, která si kladla za cíl rozvíjet studenty ve všech oborech řemesel, užitého umění a architektury. Letos slaví Bauhaus 100let od svého vzniku, a tak jsme se přidali k oslavám tohoto významného výročí v dějinách designu a architektury. Jako první jsme navštívili Bauhaus Muzeum Dessau, budovu, která byla postavena pro tuto příležitost a která byla slavnostně otevřena letos v polovině září. Autorem je španělský architekt Jose Zabala. Ve skleněném hranolu položeném na delší stěnu se ukrývá černý hranol z betonu, podepřený na koncích pilíři, které v sobě ukrývají schodiště. Černý hranol bez oken „se vznáší“ ve výšce pěti metrů nad hlavami návštěvníků. Uvnitř hranolu se ukrývá expozice věnovaná škole Bauhaus a také předmětům spojeným s Bauhausem – látky, svítidla, nábytek, nádobí a jiné. Další zastávkou byla budova školy postavená architektem Walterem Gropiem. Zde jsme navštívili prostorné ateliéry prosvětlené z obou stran, dílny, tělocvičnu, kolej a jídelnu. U ikonické budovy ateliérů se zavěšenou skleněnou fasádou s nápisem Bauhaus jsme udělali společné foto. Nakonec jsme ještě prošli Mistrovské domy, vily učitelů, které každého zaujmou nevšední kombinací barev v interiérech. Na skok jsme se zastavili u pracovního úřadu, který během své existence téměř zmizel v okolní zástavbě, a u Kornhausu, oblíbeného výletního místa na břehu Labe. Těsně před odjezdem jsme si ještě stačili krátce projít v ulicích experimentálního dělnického sídliště Törten. Celou dobu se nám věnovala skvělá paní průvodkyně, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková CSc. Pro milovníky umění, architektury a designu to byl určitě zajímavý a přínosný zážitek.

Letní škola BIM modelování v Žatci

V období 12. – 15. 9. 2019 se naše škola zúčastnila 2. ročníku Letní školy BIM modelování v Žatci. Akce byla koncipována jako pracovní workshop. Naše škola vyslala průkopnický pětičlenný pracovní tým ze 4.E (jmenovitě nás zastupovala Eliška Benešová, Karolína Jančáková, Honza Konaševský, Viktor Melkes a Matěj Vaněk). Celá akce se konala pod záštitou organizace Cz BIM. Cílem Letní školy bylo pracovat a modelovat podle 3D scanu na objektech Žateckého pivovaru. Žáci se přímo seznámili s 3D skenováním, někteří si ho i sami mohli vyzkoušet, dozvěděli se spoustu triků a vychytávek z ArchiCadu, naučili se vytvářet složité profily, měli možnost spolupracovat s odborníky, koukat jim pod ruku, dostalo se jim i odborných rad, získali zkušenosti z týmové práce, otevřel se jim úplně nový pohled na grafický program ArchiCad i na Geodézii. Po celou dobu Letní školy byla výborná pracovní atmosféra, žáci vlastně celý den pracovali jako 3D modeláři, kterých je v projekčních kancelářích velký nedostatek.I když to byl workshop pracovní, přesto se našel čas i na prohlídku Žateckého pivovaru a v sobotu na akci "Otevřené dvorky" (v rámci Dnů evropského dědictví UNESCO). Na Letní škole BIM modelování jsme byli sice poprvé, ale workshop jsme absolvovali se ctí a kdyby byla možnost, žáci by určitě jeli znovu.

Exkurze: Otáčení železničního mostu přes přehradu Hracholusky

Dne 11.3.2019 se žáči čtvrtého ročníku zúčastnili exkurze unikátní rekonstrukce železničního mostu přes přehradu Hracholusky v Plzeňském kraji. Rekonstrukce mostu se týká výměny více než sto let staré konstrukce železničního mostu o pěti polích, z nichž krajní dvě jsou kamenná - klenbová a tři vnitřní jsou z ocelové nýtované konstrukce. Celková délka mostu je 208,4 m a je ve výšce 38m nad hladinou řeky Mže. Výměna staré nosné konstrukce byla provedena unikátním způsobem montáže. Nová nosná konstrukce o hmotnosti 181 t (jednoho pole) se smontovala na montážní plošině a to v obrácené poloze „břichem“ vzhůru, pak se vysunula na speciálním rámu nad budoucí místo trvalého osazení. Stará i nová konstrukce s byla spojena mostovkami k sobě, nadzvednuta a na konci uchycena do speciálních „otáčedel“. Pomocí hydraulických lisů se pak provedlo postupné otočení obou sepnutých konstrukcí. Obě konstrukce ne následně rozpojily a původní, stará konstrukce se vysunula břichem vzhůru na montážní plošinu, kde byla následně demontována. Unikátní řešení bylo realizováno sdružením firem SMP (společnost skupiny VINCI) a MCE Slaný a je jedinečným řešením, které nemá v Evropě obdoby.

Školní časopis Plotter

Ze studentské iniciativy vznikl na naší průmyslové škole nový školní časopis, který nese název Plotter. Dne 22.3.2018 jsme se dočkali prvního vydání s hlavním tématem zaměřeným na Josefa Gočára. Časopis se snaží nejen přiblížit dění ve škole, ale také rozšířit obzory čtenářům ve směru architektury a celkově stavařského oboru. Dále informovat o aktualitách, prezentovat názory a především tvořit příjemné prostředí pro studenty a jejich myšlenky. Časopis bude vydáván každé čtvrtletí, aktuální číslo spolu s dalším obsahem a kontakty naleznete na internetových stránkách plotter.g6.cz a na Facebooku.

To nejlepší z Kodaně

Na jaře se koná další výprava PARKu ve spolupráci s katedrou angličtiny za moderní architekturou, tentokrát do Kodaně. Výlet bude začínat seznámením s Malou mořskou vílou a historií města. Půjdeme okolo vojenské pevnosti Kastellet a sídla dánské královny až do přístavu Nyhaven. Odpoledne navštívíme židovské muzeum od architekta Daniela Liebeskinda, které má být dvojčetem obdobného muzea v Berlíně, které jsme navštívili minulý rok minulý rok. Na nábřeží je k vidění mnoho příkladů novodobé architektury – budova opery a divadla a skvost Černý diamant, dánská národní knihovna. Druhý den bude hlavně o moderní architektuře, projedeme nově vznikající čtvrť Oersted. Navštívíme Tietgenkolegiet – studentské koleje, 8Tallet a další slavné stavby. Jako odměnu na závěr si dáme návštěvu Den Bla Planet, mořského akvária, které také získalo několik ocenění za architekturu. Před odjezdem do Čech a dlouho cestou domů určitě každý uvítá procházku po pobřeží. Na koupání to asi v dubnu nebude, ale pokud počasí dovolí, uvidíme slavný Oeresundský most a přímořské lázně. Už se moc těšíme a po výletu ukážeme pořízené fotografie.

Microsoft Office pro naše žáky zdarma

Žáci mohou na svých počítačích bezplatně používat licenci Microsoft Office 365. Přístupové údaje k uživatelskému účtu Microsoft, kde uživatel získá přístup ke stažení softwaru, najdou žáci ve svých školních e-mailových schránkách.

Studentské licence AutoCADu zdarma

Společnost Autodesk patří mezi nejvýznamnější producenty softwaru pro podporu počítačového navrhování v průmyslu a její aplikace jsou využívány projektanty a konstruktéry z celého světa. V situaci, kdy má jedna licence programu hodnotu často přesahující sto tisíc korun, se Autodesk rozhodl nabídnout českým studentům profesní programy zdarma, aby se mohli v užívání produktů zdokonalovat a současně zvyšovat svou hodnotu pro budoucí zaměstnavatele.

Studentské licence CADKON

 objednávka studenské licence (ceny licencí a pokyny jsou uvedeny ve formuláři).

Řidičský průkaz - výhodně

Autoškola

Naši žáci mohou za výhodných podmínek získat řidičské oprávnění různých skupin. Cena kurzu a řidičského oprávnění pro skupinu B je 8.200,- Kč. Výuka teorie řidičů probíhá přímo v učebně školy a je přizpůsobena rozvrhu hodin. Přihlášky a další informace vám poskytne autoškola Pasecký, kterou najdete v přízemí, místnost č. 043 (úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin).

ArchiCAD pro žáky

ArchiCAD je neobyčejně silným CAD systémem pro architektonické a projekční kanceláře, velké i malé, po celém světě. Žáci mají možnost zdarma získat či prodloužit licenci programu ArchiCAD a zde je postup.

Novinky - co je nového?

Termíny projektových dnů

Pro zájemce o studium na naší škole jsme připravili termíny a témata projektových dnů pro období únor až červen 2020. Prosíme, rezervujte si včas vybraný termín.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Uzavření školního roku 2018/2019
7:30 Zahájení školního roku 2019/2020
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2019 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
13:00 Běh Reitknechtkou 27. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
Změna začátku vyučování
38. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2020
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
12:30 Studentský Majáles
Státní svátek
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.D, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.C, 4.F
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku 2020/2021