slide 2
slide 2
slide 2

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

Praha 4, Družstevní ochoz 3

O naší škole

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára (dříve Zborovská) je pojmem v odborném školství a je známa široké veřejnosti.

Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy a vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky ve vzdělávání. Žáci jsou úspěšní v praxi i při absolvování dalšího studia na technických univerzitách, především na ČVUT v Praze.

Interaktivní 3D model

Proč si vybrat SPŠ stavební Josefa Gočára?

 • Tradice

 • Prestiž

 • Kvalita a moderní výuka

 • Vybavení školy

 • Zahraniční stáže

 • Volnočasové aktivity

Co škola nabízí

Uchazečům nabízíme v rámci oboru Stavebnictví 36-47-M/01 výběr ze tří vzdělávacích programů: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design.

 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou

 • Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

 • Učební plány: Učební plány PDF

Naše zaměření

Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby – realizaci budov a hal pro různé funkce (bydlení, rekreaci, kultura, sport, služby).

Žák je seznamován s problematikou projektování a výstavby – průzkum území, tvorba studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov.

Při výuce žáci pracují s novými progresivními materiály a stavebními prvky, které podporují využití moderních technologií.

Důraz je kladen na energeticky efektivní stavby a principy nízkoenergetického stavění.

Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů.

Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.

Stavitelství a architektura jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.

Výuka se nejvíce odráží v předmětech: kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek.

Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko stavebního řešení budov.

Součástí ateliérové výuky je hledání optimální varianty architektonické studie, jejíž součástí je model.

Následně žák vypracuje projekt stavebního řešení. Výuku obohacují základy urbanismu a specifická problematika ochrany historických budov.

Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním.

Toto zaměření podporuje přípravu na studium architektury na vysoké škole.

Architektura a interiérový design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.

Znalost materiálové základny, konstrukcí, typologie staveb a ergonomie je základním předpokladem pro funkční a esteticky zdařilý návrh interiéru.

Žák se seznámí s historickým vývojem interiérové tvorby, soudobými trendy při tvorbě interiéru, se základy kompozice, s významem barev a jejich vlivem na psychiku člověka, s možnostmi denního a umělého osvětlení, s postupem návrhu interiéru se zaměřením na bytový interiér.
Zaměření rozšiřuje znalosti i v oblasti počítačové grafiky: Modelování interiéru, nábytku a svítidel, osvětlení interiéru, aplikace vlastních materiálů atd.

Dosažené znalosti žák zúročí v předmětu Ateliér interiéru, jehož výstupem je návrh bytového interiéru, kde se kromě vlastního návrhu seznámí s tvorbou podkladů pro truhláře, kuchyňská studia, tvorbou spárořezu.

Zaměření je vhodné pro chlapce a dívky s technickým, estetickým a prostorovým cítěním..

01

Pozemní stavitelství

Zobrazit fotografie

02

Stavitelství a architektura

Zobrazit fotografie

03

Architektura a interiérový design

Zobrazit fotografie

Partneři

Hlavní partneři

Partneři školy

Aktuality

 • VERNISÁŽ
  Publikováno: 14. 6. 2024

  Číst více >

 • Pražský učitel 2024
  Publikováno: 11. 6. 2024

  Číst více >