Projekty připravované s našimi partnery

Relaxační M Zóna realizovaná firmou METROSTAV (předpokládané datum realizace duben – květen 2024)
Multifunkční místnost spolufinancovaná firmou STRABAG
Modernizace učeben v rámci projektu RAP (Evropské fondy a magistrát hl.m. Prahy)