O naší škole

Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí, s kvalitní výukou a širokým uplatnění v praxi.

Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy a vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky ve vzdělávání. Žáci jsou úspěšní v praxi i při absolvování dalšího studia na technických univerzitách, především na ČVUT v Praze.

Proč si vybrat SPŠ stavební Josefa Gočára?

Tradice

Založení školy v roce 1837 v areálu na Starém Městě. Ve výuce stavitelství má škola tradici trvající 185 let. Sídlo školy od roku 1945 do roku 1993 bylo v budově ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci.

Prestiž

Široké uplatnění v povolání stavební technik

  • příprava staveb, příprava a realizace investic a engineering;
  • projektant se znalostí BIM technologií a projektování v CAD systémech;
  • při provádění staveb, adaptací a rekonstrukcí budov jako mistr nebo stavbyvedoucí;
  • ve správních institucích jako referent státní správy a samosprávy;
  • ve stavebních laboratořích a zkušebnách;
  • v marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků.

Velká úspěšnost na ČVUT, VUT – na FAST a fakultách architektury

Kvalita a moderní výuka

BIM PROJEKTOVÁNÍ
PRAXE

  • Ve škole – 2. ročník
  • ve stavebních firmách

LICENCE AUTOCAD ARCHICAD – zdarma po dobu studia
PROCHÁZKY ZA ARCHITEKTUROU

Vybavení školy

KMENOVÉ UČEBNY pro každou třídu

MODERNÍ UČEBNY VTE

ODBORNÉ UČEBNY

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

LABORATOŘE

STUDOVNY

DOBRÉ ZÁZEMÍ PRO SPORT
(tělocvičny, posilovna,horolezecká stěna)

VENKOVNÍ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

ŠKOLNÍ CHATA – VELKÁ ÚPA

Zahraniční stáže

KRÁTKODOBÉ 3týdenní
ZAHRANIČNÍ STÁŽE – 2.,3. ročník

DLOUHODOBÉ STÁŽE STUDENTŮ
– 3měsíční po ukončení 4. ročníku

IRSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, NĚMECKO

Volnočasové aktivity

VÝTVARNÝ ATELIÉR
– příprava na přijímací zkoušky na fakultu architektury

KREATIVNÍ ATELIÉR

MUZIKOTERAPIE

POSILOVNA

STOLNÍ TENIS

TENIS

VOLEJBAL

Naše škola v číslech

0 let
tradice školy
0 %
dívek ve škole
více než 0
studentů
0 studentů za rok
účast v soutěžích

Co škola nabízí

Uchazečům nabízíme v rámci oboru Stavebnictví 36-47-M/01 výběr ze tří vzdělávacích programů: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design.

  • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou

  • Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

Naše zaměření

Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby – realizaci budov a hal pro různé funkce (bydlení, rekreaci, kultura, sport, služby).

Žák je seznamován s problematikou projektování a výstavby – průzkum území, tvorba studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov.

Při výuce žáci pracují s novými progresivními materiály a stavebními prvky, které podporují využití moderních technologií.

Důraz je kladen na energeticky efektivní stavby a principy nízkoenergetického stavění.

Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů.

Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.

Stavitelství a architektura jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.

Výuka se nejvíce odráží v předmětech: kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek.

Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko stavebního řešení budov.

Součástí ateliérové výuky je hledání optimální varianty architektonické studie, jejíž součástí je model.

Následně žák vypracuje projekt stavebního řešení. Výuku obohacují základy urbanismu a specifická problematika ochrany historických budov.

Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním.

Toto zaměření podporuje přípravu na studium architektury na vysoké škole.

Architektura a interiérový design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.

Znalost materiálové základny, konstrukcí, typologie staveb a ergonomie je základním předpokladem pro funkční a esteticky zdařilý návrh interiéru.

Žák se seznámí s historickým vývojem interiérové tvorby, soudobými trendy při tvorbě interiéru, se základy kompozice, s významem barev a jejich vlivem na psychiku člověka, s možnostmi denního a umělého osvětlení, s postupem návrhu interiéru se zaměřením na bytový interiér.
Zaměření rozšiřuje znalosti i v oblasti počítačové grafiky: Modelování interiéru, nábytku a svítidel, osvětlení interiéru, aplikace vlastních materiálů atd.

Dosažené znalosti žák zúročí v předmětu Ateliér interiéru, jehož výstupem je návrh bytového interiéru, kde se kromě vlastního návrhu seznámí s tvorbou podkladů pro truhláře, kuchyňská studia, tvorbou spárořezu.

Zaměření je vhodné pro chlapce a dívky s technickým, estetickým a prostorovým cítěním..