Ing. Martina Věžníková

Ředitelka školy

Mgr. Martina Zdražilová

Statutární zástupce ředitele

Dr. phil. Jan Tesař

Zástupce ředitele pro provozní řízení školy a koordinaci mezinárodních projektů

Ing. arch. Markéta Bahníková

Ing. arch. David Bartoš

vedoucí předmětů stavitelství

třídní učitel 1.E

Mgr. Jiří Bosák

správce školní chaty

pronájem tělocvičny

Mgr. Ivana Brunclíková Čiháková

vedoucí předmětů český jazyk a literatura, dějepis a občanská nauka

třídní učitelka 4.E

Ing. arch. Bc. Milan Brzák

Mgr. Eva Čiperová

Ing. Tereza Dvořáková

Mgr. Věra Felgrová

laboratoř chemie

třídní učitelka 2.E

Ing. arch. David Grygar

vedoucí předmětů architektury, kreslení a modelování

třídní učitel 1.F

Bc. Lukáš Havíř, DiS.

vedoucí předmětu praxe

Ing. Bc. Anna Havlíková

laboratoř stavebních materiálů

třídní učitelka 4.A

Mgr. Michala Hlůžová

Ing. arch. Petr Irinkov

MgA. Kryštof Jansa

Ing. Vlastimír Jenyš

třídní učitel 2.F

Ing. arch. Bc. Vlastimír Jenyš

třídní učitel 4.D

Ing. Jan Jordák

třídní učitel 4.B

Ing. Bc. Alica Kavanová

Ing. arch. Bc. Vojtěch Kořalka, Ing. Paed. IGIP

místopředseda školské rady

třídní učitel 2.D

Ing. Bc. Eva Kosíková

Ing. Bc. Pavel Kraják

správce počítačové sítě

Ing. Bc. Iva Krausová

Mgr. Eva Maňhalová

Mgr. Alice Maršíková

vedoucí předmětů tělesná výchova, biologie a ekologie

třídní učitelka 1.B

BA. Sam William McDaniel

PhDr. Iva Milerová

metodik prevence

třídní učitelka 3.A

RNDr. Veronika Motalová

třídní učitelka 3.B

preventista PO

Ing. Bc. Kateřina Mrázková

vedoucí předmětů informačních technologií, CAD a ekonomika

třídní učitelka 3.D

Ing. Iveta Pauková

Pavel Pipek

Ing. Karel Pohan

třídní učitel 2.B

Ing. Adéla Popelková

laboratoř betonu

Ing. Marek Posch, Ph.D.

Mgr. Lenka Průšková

Bc. Barbora Sedláčková

Mgr. Iveta Skaličková

Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

Mgr. Jana Střítezská

třídní učitelka 3.F

Mgr. Karolína Sýkorová

třídní učitelka 3.C

Ing. Bc. Martin Šimek

MgA. Mgr. David Šlajs

Mgr. Tomáš Šlofar

žákovská knihovna

Ing. Marika Šmigovská

učitelská knihovna

třídní učitelka 2.C

Mgr. Roman Švejda

Ing. Mahulena Trojanová

vedoucí předmětů stavebních konstrukcí

třídní učitelka 4.C

RNDr. Hana Vaněčková

vedoucí předmětů matematika, fyzika, chemie

třídní učitelka 2.A

RNDr. Jana Vlachová

RNDr. Jindra Vomelová

vedoucí předmětů cizích jazyků

třídní učitelka 1.D

Mgr. Jitka Vozničková

výchovný a karierový poradce

vedoucí předmětu deskriptivní geometrie

třídní učitelka 4.F

Ing. Lukáš Wretzel

vedoucí předmětu geodézie

technik BOZ

předseda školské rady

třídní učitel 3.E

Ing. arch. Dagmar Zimová

Václav Žofka

Hana Weber

Kancelář školy

Provozní doba 8:00 – 15:00 hodin

Irena Sadílková

hospodářka a správa majetku

pronájem venkovních hřišť

Jan Poláček

ekonom a hlavní účetní

Bc. Daniel Hartman

vedoucí školní jídelny

Michal Sixta

školník a údržbář

Mgr. Alena Pondělíčková

vrátná

Jana Betancesová

vrátná

  • 244 016 233

Mgr. Eva Šmídová

pověřenec pro ochranu osobních údajů