Prázdninový kurz anglického jazyka je určen pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední školu dostatečně jazykově vybaveni. Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy na úrovni Elementary až Pre intermediate.
Termín: 26.8.2024 – 30.8.2024 Časový rozsah: 5 dvouhodinových bloků (celkem 10 hodin à 45 min.)
Zájemci si mohou vybrat ze dvou cyklů (dle času zahájení a ukončení výukového bloku)
Cyklus č. 1 (od 12:30 do 14:00 hodin): 26.8., 27.8., 28.8., 29.8., 30.8.
Místo konání: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Vyučující: RNDr. Jindra Vomelová
Informační leták: Počet účastníků: 10 – 16
Cena kurzu: 950 Kč Způsob platby: bankovním převodem
Termín přihlášky: 21.8.2024 Přihláška: přihlásit se do kurzu 
Účastníci si přinesou pouze psací potřeby. Kurz se otevře pouze při naplnění kurzu.