Program Erasmus+ umožňuje financování zahraničních mobilit, které mají zásadní dopad nejen na zúčastněné jednotlivce, ale také na naši školu. V roce 2021 naše škola získala od Domu zahraniční spolupráce akreditaci pro projekty, díky které můžeme aktivity dlouhodobě plánovat a realizovat. Vedle krátkodobých dvou či třítýdenních pracovních stáží se zaměřujeme i na ErasmusPro, který umožňuje vyjet za hranice i na dobu delší než jsou tři měsíce. Pro naše učitele zajišťujeme metodické kurzy či stínování, aby měli kontakt s nejnovějšími evropskými trendy výuky jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích předmětů.


Mezi naše zahraniční partnery patří jak firmy ve Španělsku, Irsku a Slovinsku, tak školy v Německu, Slovinsku či Estonsku.


Organizování zahraničních stáží Erasmus+ činí naši školu atraktivnější pro uchazeče. Mobility samotné nabízejí žákům cenné zahraniční zkušenosti, které následně zúročí při dalším studiu či v profesionálním životě.

0
počet vyslaných žáků
0
počet vyslaných učitelů
0
počet let spolupráce s Erasmem

Malaga 2023

Galerie 2023

ErasmusPro 2023